การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตจากงบการเงิน พร้อมกรณีศึกษา (หลักสูตรใหม่)

รหัสหลักสูตร : 23/4141

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.  ความหมายของการทุจริต ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการเกิดทุจริต และประเภทของการทุจริต
-    ทุจริตโดยการคอร์รัปชั่น
-    ทุจริตโดยการยักยอกสินทรัพย์
-    ทุจริตโดยการตกแต่งงบการเงิน
2.  ความหมายของการทุจริตในงบการเงิน และปัจจัยที่ทำให้เกิดการทุจริต
3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การกระทำที่ถือเป็นการทุจริตในงบการเงินที่นักบัญชีต้องระวัง
-    การรับรู้สินทรัพย์ และประเมินมูลค่า ไม่ถูกต้อง
-    การรับรู้หนี้สิน ไม่ครบถ้วน
-    รับรู้รายได้ เร็วเกินไป
-    การรับรู้ค่าใช้จ่าย ไม่ตรงตามรอบบัญชี
-    การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
-    การซ่อนหนี้สินนอกงบการเงิน
4. การวิเคราะห์ระดับผลกระทบของการทุจริต เพื่อการกำหนดกระบวนและการตรวจหาการทุจริตในงบการเงิน
5. แนวทางการกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
6. กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในงบการเงินที่นักบัญชี ผู้สอบบัญชี ต้องทราบ
7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba