เจาะกฎหมายสำหรับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทั้งในไทยและต่างประเทศ (Transfer Pricing)(จ.อยุธยา)

รหัสหลักสูตร : 21/8328/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,885 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,955 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะกฎหมายสำหรับนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กันทั้งในไทยและต่างประเทศ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.


วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร


หัวข้อสัมมนา

1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคลที่มีความสัมพันธ์กันตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่

2. ธุรกรรมที่ถูกควบคุม (Controlled Transaction) มีลักษณะอย่างไร

3. การขายหรือให้บริการต่ำกว่าราคาตลาดที่จะถือว่าเป็น Transfer Pricing

4. ประเด็นที่สรรพากรจะมองว่าเป็นการถ่ายโอนกำไรระหว่างกันมีประเด็นใดบ้าง

5. กรณีสรรพากรมองว่าเป็นการกำหนดราคาที่ไม่เป็นไปตามราคาตลาดจึงปรับรายได้และรายจ่าย (Adjustment)
ของผู้ประกอบการจะมีผลอย่างไร

6. การขอคืนภาษีที่ถูกสรรพากรลดรายจ่ายลง (Tax Refund)

7. ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 ได้หรือไม่

8. ประเด็นรายได้ที่เกิน 200 ล้านบาทใช้รายได้ทางบัญชีหรือทางภาษี

9. กรณีบริษัทในเครือที่มีธุรกรรมเกิน 200 ล้านบาทต้องจัดทำเอกสารและรายงาน Transfer Pricing Documentation
อย่างไร

10. บริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องทำรายงาน Transfer Pricing Documentation

11. วิธีการจัดทำรายงาน Disclosure Form เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร

12. หากกิจการถูกสรรพากรปรับเรื่องของรายได้และรายจ่ายและรายจ่ายจะมีผลในการตรวจสอบภาษีประเด็นอื่นๆ
ด้วยหรือไม่

13. โทษปรับที่กำหนดในกฎหมายไม่เกิน 200,000 บาท ปรับอย่างไร

14. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

สถานที่

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
210 - 211, 148 ม.5 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
โทรศัพท์ :
035 212535
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba