โครงการอบรมการประเมินความเสี่ยงของบัญชีกับแง่มุมการตรวจสอบของสรรพากร Trick & Case Study จากการประเมินและคดีจริง

รหัสหลักสูตร : 21/8211

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 16,050 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 18,190 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


โครงการอบรมการประเมินความเสี่ยงของบัญชีกับแง่มุมการตรวจสอบ
ของสรรพากร Trick & Case Study จากการประเมินและคดีจริง


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับ ชม. ได้
ผู้สอบบัญชี นับ ชม. ได้


• ประเด็นความเสี่ยงด้านบัญชีที่สรรพากรมักยกมาตรวจสอบภาษี
• ความสําคัญของทางเดินเอกสารที่ไม่ควรมองข้าม
• ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายกับการตรวจสอบของสรรพากร
• พร้อมคดีตัวอย่างที่ผู้เสียภาษี...ชนะคดี

วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
และอาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง

หัวข้อสัมมนา

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
section 1 : ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินที่มักถูกตรวจสอบผ่านวงจรรายการการค้า
บรรยายโดย ดร..สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์
1. การประเมินความเสี่ยงของระบบบัญชีและการควบคุมภายในของวงจรรายการค้าด้านรายได้
2. การประเมินความเสี่ยงของระบบบัญชีและการควบคุมภายในของวงจรรายการค้าด้านค่าใช้จ่าย
3. การประเมินความเสี่ยงของระบบบัญชีและการควบคุมภายในของวงจรรายการค้าด้านรายการค้าการผลิตและ
วงจรค่าจ้างแรงงาน
4. การประเมินความเสี่ยงของระบบบัญชีและการควบคุมภายในวงจรรายการค้าด้านการจัดหารเงิน
5. วงจรรายการค้าการด้านการลงทุน และสินทรัพย์ถาวร
6. รายการค้าเฉพาะกรณีที่สำคัญ
7. รายการค้าที่สำคัญเพิ่มเติม
8. ประเด็นที่สรรพากรมักเลือกรายการในงบการเงินมาตรวจสอบ
9. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
Section : 2 การตรวจสอบภาษีของสรรพากรจากงบการเงินและทางเดินเอกสาร
บรรยายโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
1.Update ระบบการตรวจสอบภาษีของสรรพากรในยุคเทคโนโลยีปัจจุบัน
2. การตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและเอกสารอื่น ๆ
3. จุดในงบการเงินที่สรรพากรมักตรวจสอบความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายว่าสอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงหรือไม่
4. การตรวจสอบ Stock สินค้า/บริการ
5. การตรวจสอบภาษีแต่ละประเภทธุรกิจ
6. ประเด็นการขอคืนที่มักถูกตรวจสอบ
7. จุดที่สรรพากรจับความผิดปกติของระบบบัญชีหรืองบการเงิน
8. เทคนิคการชี้แจงต่อกรมสรรพากร เมื่อถูกตรวจสอบ
9. วิธีการประเมินของสรรพากรที่จะทำให้ผู้เสียภาษีและสรรพากร Win Win ทั้งคู่

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
Section : 3 ข้อปฏิบัติและเทคนิคการชี้แจงต่อกรมสรรพากรจาก Case คดีจริง
วิทยากร อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
1. ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกตรวจสอบภาษี
2. วิธีการชี้แจงกรมสรรพากรกรณีถูกตรวจสอบแต่ละประเด็น
3. ความสำคัญของ ต.6
4. เมื่อสรรพากรประเมินภาษี ต้องปฏิบัติอย่างไร
5. คำวินิจฉัยภาษีและการอุทธรณ์
6. การนำคดีภาษีขึ้นสู้ในชั้นศาล
7. เหตุผลในการฟ้องคดีของกรมสรรพากร
8. คดีตัวอย่าง ที่ชนะกรมสรรพากร และคดีที่แพ้กรมสรรพากรจากประสบการณ์ตรงของผู้บรรยาย
- คดีตัวอย่างที่ไม่เคยเผยแพร่จากสรรพากรกรณีฟ้องเรียกดอกเบี้ย
9. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 15:0 3.00 0.00 0.00 15.00

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba