การนำเข้า-ส่งออกกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

รหัสหลักสูตร : 21/8627/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การนำเข้า-ส่งออกกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


Promotion !
เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที!!! 500 บาท เข้าอบรม 3 ท่าน ลดทันที!!! 1,000 บาท
(หลักสูตรเดียวกัน/ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)
 

วิทยากรโดย อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

หัวข้อสัมมนา

1. เทคนิคหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
- ความหมายของหมวด ตอน
- วิธีการจำแนก 4 หลัก 8 หลัก

2. วิธีการจัดประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับพิกัดอัตราศุลกากร
- การจัดประเภทพิกัด
- กรณีสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดต่างกัน มารวมเป็นสินค้าเดียวกัน จะจัดอยู่ในพิกัดใด
- กรณีนำเข้าสินค้ายังไม่ครบชุดสมบูรณ์ จะเสียเข้าพิกัดใด

3. กรณีนำเข้า-ส่งออกสินค้า จะทราบได้อย่างไรว่าจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทใด
- วิธีการค้นหา หรือดูพิกัด ค้นหาอย่างไรได้บ้าง
- ค้นหาจากระบบ Internet จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่
- สามารถขอตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดศุลกากรก่อนนำเข้า-ส่งออกได้หรือไม่

4. หากมีปัญหาพิกัด ควรจะปฏิบัติอย่างไร

5. เวลาที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าปรับ / ตรวจจับพิกัด ควรปฏิบัติอย่างไร

6. ปัญหาการให้ sipping เป็นผู้จำแนกพิกัด
- กรณี shipping แจ้งพิกัดให้บริษัทฯ สำแดงผิดพลาด ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
- ในการสอบถามพิกัดล่วงหน้าตัวแทนออกของหรือ shipping สามารถกระทำการแทน
ผู้ประกอบการได้หรือไม่
- ในกรณี shipping ใช้ User ของตัวเองในการสอบถามพิกัดล่วงหน้าแต่เอกสารที่แนบ
เป็นชื่อบริษัทของผู้ประกอบการนำเข้าสามารถทำได้หรือไม่หากเกิดความผิดพลาด
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
- Shipping ทำใบขนสินค้าให้เสียอากรสูงกว่าความเป็นจริงสามารถทำเรื่องขอคืน
อากรได้ หรือไม่

7. กรณีที่ผู้ประกอบการทราบขณะดำเนินพิธีการนำของออกว่าของที่นำเข้ามานั้นสำแดง
พิกัดผิดพลาด จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ภาษีที่เสียไว้ (เกิน) สามารถขอคืนได้หรือไม่แก้ไข
อย่างไร ภาษีที่เสียไว้ (เกิน) สามารถขอคืนได้หรือไม่

8. สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทราบเกี่ยวกับการตีความพิกัดศุลกากรล่วงหน้า
- หากต้องการยกเลิกคำร้องสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
- หากกรมศุลกากรได้ชี้พิกัดแล้ว แต่นายด่านที่ตรวจปล่อยสินค้าไม่เห็นด้วยกับพิกัด
ดังกล่าวจะทำอย่างไร
- กรณีผู้ประกอบการยังไม่ได้สั่งซื้อของ ไม่มีรายละเอียดสินค้า สามารถยื่นสอบถามพิกัด
ล่วงหน้าได้หรือไ่ม่

9. กรณีศุลกากรได้มีการชี้พิกัดล่วงหน้าแล้ว จะมีผลย้อนหลังกับสินค้าที่เคยนำเข้ามาหรือไม่
- หากผลการพิจารณาแตกต่างกับพิกัดที่เคยนำเข้า ผู้ประกอบการจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
หรือไม่

10. ข้อควรระวังในการนำพิกัดมาใช้สำหรับการส่งออกสินค้าจากปัญหาจริงของผู้เชี่ยวชาญตรง

11. การเจตนาหลีกเลี่ยงที่จะเสียพิกัดในอัตราที่ถูกจะมีโทษอย่างไร

12. โทษสูงสุดของการจำแนกพิกัดไม่ถูกต้อง ทั้งเจตนาไม่เจตนา

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba