การสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระดาษ

รหัสหลักสูตร : 21/2422

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะห์งบการเงิน
เพื่อนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระดาษ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• เทคนิคการสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระดาษ
• เปลี่ยนเรื่องการสรุปผลการดำเนินงานให้กระชับและน่าสนใจด้วย1 หน้ากระดาษ
• เทคนิคนำเสนอที่เพิ่มความน่าสนใจและการนำแผนภูมิและกราฟประกอบให้เข้าใจง่าย

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมายของการสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้า กระดาษ
2. สรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญ ที่ต้องนำเสนอมีอะไรบ้าง
3. ประโยชน์ของการสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญ ในงานบัญชี
4. การวิเคราะห์เหตุการณ์ รายการทางบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
5. องค์ประกอบและวิธีการจัดทำบทสรุปผู้บริหาร
5.1 เหตุการณ์สำคัญ
5.2 การอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
- การสรุปเหตุการณ์ข้อมูลธุรกิจ
- กำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิ
- รายได้จากธุรกิจ ต้นทุนขายและบริการ
- ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
- สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียน
- ส่วนของผู้ถือหุ้น
- งบกระแสเงินสด
5.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
6. การนำเสนอสถิติการดำเนินงานที่สำคัญ
6.1 วิธีการแบ่งพื้นที่และเลือกใช้สี
6.2 การผูกเรื่องผ่าน ลูกศร 3 ชนิดและรูปแบบที่ควรใช้
7. การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน
8. ตัวอย่างการสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba