ผลกระทบ...กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานฝ่ายขายและการตลาด

รหัสหลักสูตร : 21/3532

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

ผลกระทบ....กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


สำหรับงานฝ่ายขายและการตลาด

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

•ข้อมูลส่วนบุคคลของ “ลูกค้า” มีความสําคัญ และส่งผลอย่างไร? กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

•การเก็บรวบรวม การนํามาใช้และเปิดเผย “ข้อมูล” ของลูกค้า เพื่อนํามาวางแผนการขายและการตลาด จะต้องปฏิบัติอย่างไร? ถูกต้องตามกฎหมาย

•การประเมินความเสี่ยง...ของฝ่ายขายและการตลาด เกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ที่ต้องระมัดระวัง และแนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง

วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวกับงาน ฝ่ายขายและการตลาด

2. สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ที่เกี่ยวข้องตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ฝ่ายขายและการตลาดต้องทราบ

3. การจัดเก็บ การรวบรวม การใช้ข้อมูลลูกค้า และการเปิดเผย จะต้องปฏิบัติอย่างไร? จึงจะถูกกฎหมาย

4. การขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้า ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด จะต้องทำอย่างไร?

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ / การเปิดเผย / การเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ฝ่ายขายและการตลาด จะต้องบริหารจัดการอย่างไร?

6. “ข้อห้าม” และ “ข้อควรระวัง”ใดบ้าง เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของฝ่ายขายและการตลาด ข้อมูลใดบ้าง?

7. การจัดทำหนังสือแบบขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง

• หลักการจัดทำหนังสือแบบขอความยินยอม

• การกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล

• รายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญที่ควรระบุในหนังสือแบบขอรับความยินยอม

8. แนวทางการเตรียมพร้อมและการแก้ไขเอกสารต่างๆ เช่น นโยบายบริษัท สัญญา ข้อตกลง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด ให้สอดคล้องกับ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทางด้านการขายและการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560

• การกระทำที่ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

• กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ต้องระมัดระวัง

• Spam , Content ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือเกินจริงจะต้องทำอย่างไร?

10.ข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

11.การประเมินความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการจัดการ ทางด้านการขายและการตลาด

12. มาตรฐานความปลอดภัยและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไร?

13. บทกำหนดโทษทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง ที่นายจ้าง กรรมการ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดซื้อ ต้องระมัดระวัง

• การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

• โทษปรับตั้งแต่ 5 แสนบาท ถึง 5 ล้านบาท

• โทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี

14.ถาม-ตอบปัญหา

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba