e-Learning ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทั้งระบบ

รหัสหลักสูตร : 21/014/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 642 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 
หลักสูตร ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทั้งระบบ
 
อบรมหลักสูตรนี้ >>> ลงทะเบียน
 
วิทยากรผู้บรรยาย :อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
สถานที่ : อบรมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
ราคา : 600 บาท
ระยะเวลา : ใช้งานได้ 60 วัน
 
การนับชั่วโมง
CPD : อื่นๆ 6.30 ชั่วโมง
CPA : อื่นๆ 6.30 ชั่วโมง
 
รายละเอียดหลักสูตร
เนื้อหาทั้งหมด : 7 บทเรียน
ความยาว : 6 ชั่วโมง 37 นาที
รูปแบบการเรียนการสอน : ดูวีดีโอผ่านระบบออนไลน์
อุปกรณ์ที่รองรับ : PC, Notebook, Smartphone, Tablet
เอกสารประกอบการอบรม : สามารถดาวน์โหลดที่หน้าบทเรียน
เกณฑ์ในการทดสอบ : ข้อสอบ 35 ข้อ ทำได้ 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่าน
หนังสือรับรอง : รับผ่านระบบได้ทันทีหลังอบรมจบ
 
เข้าสู่เว็บไซต์ >>> www.e-learningdst.com
 
เนื้อหาบทเรียน
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส (ท.ป. 4/2528)
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกับการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
ข้อกำหนด และ หลักเกณฑ์การเข้าเรียน Dharmniti e-Learning
 • สามารถเข้าเรียนได้ 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 60 วัน
 • ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเรียนต่อเนื่อง สามารถแบ่งเรียนได้ตามที่ลูกค้าสะดวก
 • มีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)
 • สอบไม่ผ่าน 2 ครั้ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • เมื่อสอบผ่าน ตามหลักเกณฑ์แล้ว ผู้เรียนสามารถรับหนังสือรับรองการผ่านการอบรมผ่านระบบได้ทันที
 • ลูกค้าต้องส่งหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาน ผ่านระบบเพื่อเป็นการยืนยันตนเอง
 • สามารถนำเลขอนุมัติหลักสูตรที่ได้รับ แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้ทันที
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรในปีใด ให้ถือว่าเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องในปีนั้น
 • ในแต่ละรอบปีสามารถอบรมหลักสูตรเดียวกันและขอบเขตเนื้อหาเดิมได้
 
ขั้นตอนการเข้าใช้งาน
 

 
 • สมัครสมาชิก หรือ Log in เข้าสู่ระบบ
 • เลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจ ทำการชำระเงิน และ ส่งหลักฐานผ่านระบบ
 • เริ่มเข้าเรียน (ระยะการเข้าใช้งานได้ 60 วัน หลังจากได้รับ e-mail ยืนยันการเข้าเรียน)
 • เรียนให้ครบทุกบท และ ทำแบบทดสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ 60% (สามารถสอบได้ 2 ครั้ง)
 • สามารถรับหนังสือรองผ่านระบบได้ทันที
 

 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เข้าสู่เว็บไซต์ : www.e-learningdst.com
โทร : 02-555-0930-2
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:30 0:0 6:30

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba