Update กฎหมายภาษีอากร 2564 พร้อมตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก่อนยื่นแบบภ.ง.ด.50

รหัสหลักสูตร : 21/17017

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Update กฎหมายภาษีอากร 2564 พร้อมตรวจสอบสิทธิประโยชน์
ทางภาษี ก่อนยื่นแบบภ.ง.ด.50

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

โปรโมชั่นพิเศษ!!!
จองอบรมล่วงหน้า ตั้งแต่ 20 เม.ย. - 10 พ.ค. 2564
รับส่วนลด 400 บาท พร้อมหน้ากากอนามัย 1 กล่อง และเจลแอลกอฮอล์ 1 หลอด ทุกที่นั่ง
(สำหรับหลักสูตร 26 เม.ย. - 31 พ.ค. 2564 ราคา 3,900 บาทขึ้นไป ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)


• Update กฎหมายภาษีอากร 2564 และนโยบายทางภาษี พร้อมการตรวจสอบภาษี
• การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ จะต้องทำอย่างไร การหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบกระดาษและแบบ
e-Withholding Tax
• e-Stamp กับผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
• ทิศทางการตรวจสอบภาษีปี 2564 ในยุคดิจิทัล
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีปี 2563 ที่ต้องตรวจสอบ...ก่อนกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
• รายจ่ายที่ได้เพิ่มขึ้นทางภาษี บัญชีจะบันทึกอย่างไร ผลกระทบในการคำนวณกำไรสุทธิ
 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายภาษี 2564

2. Update กฎหมาย (e-Payment) และการเสียภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

3. หลักเกณฑ์การใช้ระบบ e-Withholding Tax การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีใหม่
ที่นักบัญชีต้องทราบ

4. สรุปประเด็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) และใบรับ (e-Receipt)

5. อากรแสตมป์ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย - e-Stamp
การยื่นขอเสีย
อากรแสตมป์เป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

6. กฎหมาย e-Service การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
จากต่างประเทศ


7. ร่างกฎหมาย e-Business การเก็บภาษีออนไลน์ข้ามชาติ


8. การจัดเก็บภาษี e-Commerce


9. e-Donation การบริจาค และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี


10. สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ต้องตรวจสอบก่อนกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50

• รายจ่ายที่ลงได้เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า, 2 เท่า, 3 เท่า
• รวมมาตรการภาษีเยียวยาผลกระทบ Covid-19 ที่ต้องคำนวณภาษีในปี 2563
• รายจ่ายปรับปรุง ต่อเติม ของธุรกิจโรงแรมลงรายจ่าย 1.5 เท่า
• สิทธิประโยชน์จากการลงทุนเครื่องจักรใหม่ ปัญหาการปฏิบัติเพื่อใช้สิทธิการคิดค่าเสื่อม
และการลงรายจ่าย
• การจัดทำรายงานทรัพย์สินและแบบแจ้งโครงการลงทุนฯ
• กรณีสรรพากรตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์จากการลงทุนในเครื่องจักรแล้วไม่เข้าเงื่อนไข
จะมีผลต่อการลงรายจ่าย การหักค่าเสื่อมอย่างไร และวิธีการลงรายจ่ายเพิ่ม

11. รายจ่ายที่ได้เพิ่มขึ้นทางภาษีบัญชีจะบันทึกอย่างไร ผลกระทบในการคำนวณ
กำไรสุทธิเพื่อ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)


12. การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร


13. เทคนิคการจัดทำเอกสารให้ถูกต้อง ให้เป็นรายจ่ายได้ไม่ถูกบวกกลับ


14. ทิศทางการตรวจสอบภาษีปี 2564 ในยุคดิจิทัล

• การตรวจสอบรายได้ผ่านระบบ e-Payment ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
• รายได้ที่ถึงเกณฑ์จด VAT การตรวจสอบรายได้
• การออกใบกำกับภาษีและโทษจากการใช้ใบกำกับภาษีปลอม

15. Update แนวการตรวจสอบ Stock สินค้า
• การตรวจ STOCK สินค้า
• วิธีการตรวจสอบ Stock ของสรรพากร
• การยกยอดสินค้าคงเหลือ ปัญหาบัญชีกับภาษี

16. การตรวจสอบภาษีปี 2564 และประเด็นที่ต้องระวัง!!! อาจถูกตรวจสอบย้อนหลัง
• ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน
• การระบายของ/ สินค้าของกิจการ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba