เจาะประเด็นร้อนทางภาษี 2564 สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/1880

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะประเด็นร้อนทางภาษี 2564 สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


• รู้ทัน รู้ใช้กฎหมายใหม่ ปี 2564
• ตรวจ ภ.พ.30 กระทบยอดกับ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.53
• เทคนิคการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50
• ประเด็นรายจ่ายต้องห้ามที่นักบัญชีต้องทราบ
• เทคนิคแก้ไขปัญหาภาษีซื้อ โดยไม่ถูกสรรพากรตรวจสอบ
• ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ถูกตรวจสอบมากที่สุดในทางปฏิบัติ!! 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. รู้ทัน รู้ใช้ กฎหมายใหม่ปี 2564
• Update มาตรการภาษีใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 2564
• Update ค่าลดหย่อน ค่าใช้จ่ายทางภาษีของบุคคลธรรมดาที่ต้องยื่นภาษี ในปี 2564
• Update การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 2564
• การวางระบบบัญชีให้สอดคล้อง กับ “ระบบ e” ของกรมสรรพากร
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการใช้ระบบ e-Withholding และ“ระบบ e” อื่นๆ
• Update ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย e-Service ภาระภาษีจากการค้าขายระหว่างประเทศ
• การวางแผนใช้รายจ่าย 1.5, 2, 3 เท่า ให้ถูกต้อง พร้อมเอกสารหลักฐานถ้าสรรพากรขอตรวจ

2. เทคนิคการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
• จุดที่ต้องปรับปรุงในการคำนวณกำไรสุทธิและมักเป็นข้อผิดพลาดที่ถูกสรรพากรประเมิน
• งบการเงินกับ ภ.ง.ด.50 ต้องเป็นตัวเลขเดียวกันหรือไม่
• ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เหลืออยู่จะต้องขอคืนดีหรือไม่
• วิธีการตรวจสอบ ภ.ง.ด.50 ของเจ้าพนักงานประเมิน
• รายจ่ายต้องห้ามทางภาษีที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

3. ความแตกต่างในการบันทึกบัญชีกับการเสียภาษีของสรรพากร
• กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ประเด็นที่สรรพากรตรวจสอบ
• รายจ่ายเกี่ยวกับการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่งทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ
• การ Write off ทรัพย์สินให้สรรพากรยอมรับ
• ดอกเบี้ยเงินกู้, ดอกเบี้ยผิดนัด
• รายจ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
• รายจ่ายต้องห้ามที่เกิดขึ้นในกิจการต้องบันทึกบัญชีหรือไม่

4. การตรวจสอบ Cross Check การสอบยัน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
• ตรวจผู้ซื้อ กระทบถึง ผู้ขาย
• ตรวจผู้ขาย กระทบถึง ผู้ซื้อ
• ตรวจผู้รับเงินได้ กับรายจ่ายของผู้จ่ายเงิน
• เอกสารด้านใบกำกับภาษี
• ตรวจ ภ.ง.ด. 53 ของผู้จ่ายเงินได้กระทบ ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.50 ของผู้รับเงินได้
• ตรวจ ภ.พ.30 กระทบยอดกับ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.53
• เอกสารการจ่าย/รับเงิน
• การตรวจเอกสารรายรับ-รายจ่ายเพื่อลดปัญหาทางด้านภาษี
• ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด
• ตรวจหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายว่านำส่งถูกต้องหรือไม่

5. ประเด็นรายจ่ายต้องห้ามที่นักบัญชีต้องทราบ

6. รายจ่ายบวกกลับไม่ตรงกับรายจ่ายในงบการเงิน

7. รายจ่ายที่สรรพากรให้บวกกลับเกินจริงนักบัญชีจะทำอย่างไร

8. ทำไมรายจ่ายที่มีหลักฐาน แต่สรรพากรให้บวกกลับ และทางบัญชีต้องทำอย่างไร

9. รวมประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรใช้ประเมินผู้เสียภาษี

10. เทคนิคแก้ไขปัญหาภาษีซื้อ โดยไม่ถูกสรรพากรตรวจสอบ

11. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่สรรพากรตรวจสอบพบ และถูกประเมินมากที่สุด
ในทางปฏิบัติ


12. 3 ภาษีที่มีผลกระทบแบบ Domino สิ่งที่นักบัญชีมองข้ามไม่ได้

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
189 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba