e-Learning HR for Non-HR หัวหน้างาน กับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

รหัสหลักสูตร : 21/N007/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 856 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 856 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร HR for Non-HR หัวหน้างาน กับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหา 5 บทเรียน
• ความยาว 2 ชั่วโมง 30 นาที

หัวข้ออบรม
-บทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน ผู้จัดการ
-ความเกี่ยวข้องของหัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล
-การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่หัวหน้างานควรทราบ
-ข้อคิดในการทดลองงานและการต่อทดลองงาน
-หลักเกณฑ์สำคัญในการบริหารลูกน้อง
-หัวหน้างานกับการพัฒนาศักยภาพของลูกน้อง
-หัวหน้างานกับการประเมินและการแจ้งผลการปฏิบัติงาน
-หลักการขึ้นเงินเดือนให้กับลูกน้อง
-เรื่องสำคัญเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ที่หัวหน้างานควรทราบ
-หัวหน้างานกับการดำเนินการทางวินัย
-วิธีการตักเตือน และหนังสือตักเตือนที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร


หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน(นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าเรียน)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือผ่านการอบรมได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba