แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและการปรับปรุงรายการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 23/4046

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. การบันทึกบัญชีและการปรับปรุงรายการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

     - การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือและวิธีการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2

     - การจำหน่ายจ่ายโอน การขาย ส่งเสริมการขาย การนำไปใช้ในกิจการโดยไม่คิดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

     - บันทึกบัญชีผิดพลาดหรือการลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบผิดพลาดจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

     - การจัดทำสต๊อกกลางและสต๊อกย่อย

     - การขายสินค้าหลายชนิดอยู่ในแพ็คเดียวกัน

     - สินค้าที่รับเข้าสต๊อคมีมากกว่าจำนวนที่สั่งซื้อและจ่ายจริง

     - หลักเกณฑ์การตัดยอดสินค้าออกจากสต๊อคให้ถูกต้อง

     - การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้า

2. การจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องและให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่องสินค้าคงเหลือ

    - รูปแบบของรายงานสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชี

    - กิจการที่ถูกกำหนดให้จัดทำรายงาน

    - การจัดทำรายงานของสินค้าสำเร็จรูป

    - ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบเอกสารลงรายงาน

3. ปัญหาของการตรวจนับสินค้า

   - การวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ และการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งผู้สอบบัญชี

   - วิธีการจัดเก็บสินค้าคงเหลือและการเก็บรักษาให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแนวทางมาตรฐานการบัญชี มีแนวปฏิบัติอย่างไร

   - กรณีการตรวจนับแบบสุ่มตรวจจะมีวิธีการอย่างไรให้ได้ข้อมูลการตรวจนับให้ถูกต้อง และผู้สอบบัญชีเชื่อมั่นในวิธีการตรวจนับแบบสุ่มตรวจ

   - การตรวจนับปริมาณสินค้าที่ขาดเกินจากรายงานจะมีวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  

   - การตรวจสอบรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าในแต่ละงวดบัญชีมีแนวทางอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

4. หลักเกณฑ์การทำลายสินค้าคงเหลือมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

   - เสื่อมคุณภาพ

   - ผลิตสินค้าเสร็จแล้วไม่สามารถใช้การได้ (ไม่ผ่าน Q.C.)

   - ชำรุดเสียหาย

   - สินค้าสูญหาย

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา

สถานที่

โรงแรมอเล็กซานเดอร์
ซอย รามคำแหง 83/3 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
02 715 8888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba