e-Learning HR for Non-HR หัวหน้างาน กับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

รหัสหลักสูตร : 21/N007/04

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 856 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 856 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning HR for Non-HR หัวหน้างาน
กับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหา 5 บทเรียน
• ความยาว 2 ชั่วโมง 30 นาที

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าเรียน)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือผ่านการอบรมได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

วิทยากรโดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

หัวข้อสัมมนา

 บทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน ผู้จัดการ

• ความเกี่ยวข้องของหัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล

 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่หัวหน้างานควรทราบ

 ข้อคิดในการทดลองงานและการต่อทดลองงาน

• หลักเกณฑ์สำคัญในการบริหารลูกน้อง

• หัวหน้างานกับการพัฒนาศักยภาพของลูกน้อง

 หัวหน้างานกับการประเมินและการแจ้งผลการปฏิบัติงาน

• หลักการขึ้นเงินเดือนให้กับลูกน้อง

 เรื่องสำคัญเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ที่หัวหน้างานควรทราบ

 หัวหน้างานกับการดำเนินการทางวินัย

 วิธีการตักเตือน และหนังสือตักเตือนที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba