e-Learning เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/N008/04

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 856 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 856 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning เทคนิคการพัฒนาตนเอง
เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหา 5 บทเรียน
• ความยาว 2 ชั่วโมง 30 นาที

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าเรียน)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือผ่านการอบรมได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

วิทยากรโดย ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

หัวข้อสัมมนา

บทที่ 1 การปรับเปลี่ยน Mind Set และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อการพัฒนาตนเอง
• ความคิด
• ความรู้สึก
• การปฏิบัติงาน

บทที่ 2 แนวทางการสร้างความเชื่อมั่น เคล็ดลับสำคัญสำหรับการพัฒนาตนเอง

บทที่ 3 ขั้นตอน และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงาน

บทที่ 4 การวางแผนพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
• การทำ SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเอง
• การกำหนดเป้าหมาย Goal Setting เพื่อการพัฒนาตนเอง
• การพัฒนา Competency ของตนเอง

บทที่ 5 เทคนิคการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และปรับการทำงานได้ตามสถานการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba