บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

รหัสหลักสูตร : 21/3593Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,103 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,852 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(DPO) ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


DPO ตำแหน่งที่ต้องมี / ควรต้องมีในองค์กร เพื่อความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับ DPO หรือ ผู้ที่ต้องการนำความรู้เรื่อง PDPA ไปปรับใช้
งานจริงในองค์กร ต้องการเปิดมุมมองการทำงาน ไอเดียใหม่ๆ แนวทางที่ถูกต้อง เข้าใจความสามารถ
เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และข้อจำกัด ตลอดจนเรียนรู้ตัวอย่างโครงการหรือธุรกิจ
ที่เป็นระดับมืออาชีพ เช่น บริษัท Social Media ต่าง ๆ เป็นต้น
• ข้อดี-ข้อเสีย ของการจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) กับการแต่งตั้งบุคลากรภายในองค์กร
• ความรับผิดตามกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล (DPO)
• สำหรับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา ควรผ่านหลักสูตรPDPA พื้นฐานมาแล้ว
 

วิทยากรโดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection
Officer ; DPO) ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

2. ความสำคัญของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล (DPO) ตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล


3. คุณสมบัติสำคัญในการพิจารณา คัดเลือกให้รับหน้าที่ เป็น DPO

• พื้นฐานการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับ DPO
• ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
• การรับรองหรือวุฒิบัตรต่างๆ
• คุณสมบัติทางการที่กฎหมายกำหนด

4. ข้อดี-ข้อเสีย ของการจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) กับ การแต่งตั้งบุคลากร
ภายในองค์กรจะต้องพิจารณาอย่างไร?


5. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ DPO
• การให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
• การควบคุม ดูแล การเก็บรวบรวม เปิดเผยใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
• การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

6. เสริมพื้นฐานหลักคิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ให้แน่น และลึกซึ้ง
• ความเข้าใจสำคัญเรื่องฐานกฎหมาย การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
• หลักคิด หลักปฎิบัติกรณีกฎหมายบางประเด็น ไม่ชัดเจน
• กฎหมายมาตราหลัก ๆ ของ PDPA และ การทำงาน ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

7. เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
• Data Leak Protection
• Tokenization
• Data Encryption
• Anonymization
• Generalization
• Biometrics and AI

8. ความรับผิดตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (DPO) มีอะไรบ้าง

9. ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ QR code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Pay-in มาที่ e-payment@dharmniti.co.th
4. ติดตั้งโปรแกรม Zoom ลงในคอมพิวเตอร์ (ที่มีกล้องและลำโพง) โดยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ไม่ต่ำกว่า10 mb เพื่อสื่อสารกับวิทยากร และเพื่อนร่วม Class รวมถึงการแชร์ไฟล์เอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม
5. ผู้เข้าอบรมต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริง ให้ตรงกับที่ลงทะเบียนเข้าอบรม
6. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าอบรมมาแล้วเท่านั้น (กำหนดจำนวนผู้เข้าอบรม 1 ท่าน
/ 1 User )
7. ผู้เข้าอบรมควรเข้าอบรมก่อนเวลาที่ระบุไว้ในกำหนดการอบรมอย่างน้อย 10 นาที
8. ผู้เข้าอบรมสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่องแชทได้
ในระหว่างอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba