ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.54) และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) เมื่อต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE Rerun)

รหัสหลักสูตร : 21/8334FBR

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,605 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 
 

ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.54)
และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) เมื่อต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. เงินได้พึงประเมินที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ
• การจ่ายและรับค่าคอมมิชชั่น (Commission) กับบริษัทต่างประเทศมีภาระภาษีอย่างไร
• การซื้อหรือได้ใช้ Software Computer มาใช้ในไทย ต้องเสีย VAT และหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่
• ค่าที่ปรึกษาทางเทคนิค (Technical Consultation)
• ค่าให้ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Information)
• ค่าให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance)
• การจ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ย จำหน่ายเงินกำไรให้บริษัทในต่างประเทศจะต้องหักภาษีนำส่ง อย่างไร
• ปัญหาการจ่ายค่าเช่าไปยังต่างประเทศกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย
• การจ่ายค่าวิชาชีพอิสระให้กับบริษัทต่างประเทศกับประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรว่าเป็นการรับทำงานให้ตามมาตรา 40(2) กับรับจ้างตามมาตรา 40(8)

3. หลักเกณฑ์สำคัญของอนุสัญญาภาษีซ้อนเพื่อลดปัญหาการเสียภาษีซ้ำซ้อน

• คำนิยามที่สำคัญ “สถานประกอบการถาวร” “กำไรจากธุรกิจ” คืออะไร

4. ประเด็นปัญหาการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)
• กรณีทำสัญญาในประเทศหรือมีคำสั่งซื้อจากไทยแต่สินค้าไม่ผ่านไทยจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
• จ่ายเงินไปต่างประเทศกรณีใดบ้างที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนบริษัทต่างประเทศ

5. การเครดิตภาษีกรณีถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในไทยจะนำไปเครดิตที่ต่างประเทศได้หรือไม่หลักฐาน
ในการขอเครดิตภาษี

6. กรณีไม่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภพ.36 แต่ได้ยื่นและเสียภาษีไปแล้วจะนำมาเครดิตได้หรือไม่

7. ถาม-ตอบ


เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.th

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba