e-Learning Case Studies ปัญหาการออกและใช้ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

รหัสหลักสูตร : 21/91128/10

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 642 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning Case Studies ปัญหาการออกและใช้ใบกำกับภาษี
ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหา 6 บทเรียน
• ความยาว 3 ชั่วโมง 10 นาที

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าเรียน)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือผ่านการอบรมได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

Case Studies ปัญหาในทางปฏิบัติจริง!!! จากการออกและใช้ใบกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้พร้อมวิธีแก้ไข

• รู้จัก รู้เท่าทัน รู้ระวัง รู้ป้องกัน ใบกำกับภาษีปลอม และเอกสารหลักฐานในการลงรายจ่ายเท็จมีโทษอย่างไร

• ใบกำกับภาษีข้ามเดือน ข้ามปีจะขอคืนภาษีอย่างไร

• ปัญหาการออกและใช้ใบกำกับภาษีปลอม หรือใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออก

• จุดที่ผู้รับต้องระวังในการขอคืนภาษีซื้อทั้งใบกำกับภาษีแบบกระดาษ และใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice)

• ปัญหาการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) จะเชื่อมโยงกับระบบการจัดทำรายงานของกิจการอย่างไร

• ปัญหาการจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
     - ผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ (Tax Invoice) และออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) ด้วยต้องทำอย่างไร
     - ปัญหาการจัดทำรายงานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาต้องวางระบบอย่างไร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 3:0 0:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba