Tax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคล VS ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยลดภาระภาษีของกิจการ

รหัสหลักสูตร : 21/1711

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Tax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคล VS ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อช่วยลดภาระภาษีของกิจการ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


• รู้จักเงินได้...รู้จ่ายภาษี

• 20 วิธีภาษีเงินได้นิติบุคคล 15 วิธีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ช่วยลดภาษีพร้อมการวางแผนที่กิจการ
   ไม่ควรพลาด

• กระทบยอด ภ.ง.ด. 50 กับ ภ.พ.30 ที่สรรพากรมักเพ่งเล็ง

• Update สิทธิประโยชน์ทางภาษี และมาตรการทางภาษีเพื่อวางแผนงานในองค์กร

• การหักค่าเสื่อมเพื่อการวางแผนภาษี

• การตัดหนี้สูญ

วิทยากรโดย อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

หัวข้อสัมมนา


1.วางแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ทางภาษี
   • SMEs
   • BOI
   • บริษัทจดทะเบียน
   • การควบโอนกิจการ

2.วางแผนด้านรายได้
   • รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

3.ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับ 20 วิธีเพื่อช่วยลดภาระภาษี
   • รายจ่ายที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จะลงรายจ่ายอย่างไร
   • รายจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินต้องชี้แจงสรรพากรอย่างไร จะมีภาระภาษีมากน้อยแค่ไหน
   • สิทธิประโยชน์เมื่อจ้างคนพิการทำงาน
   • การควบโอนกิจการ
   • การทำประกันภัยในรูปแบบต่างๆให้กับบริษัทและพนักงานช่วยลดภาษีจริงหรือไม่
   • ค่าใช้จ่ายที่สามารถลงรายจ่ายเพิ่มได้
   • ค่าปรับลงรายจ่ายกิจการได้หรือไม่
   • หนี้สูญกับกิจการ ตัดหนี้สูญอย่างไรให้กิจการไม่เสียประโยชน์
   • รายได้จากการขายของต่ำกว่าราคาตลาดจะมีภาระภาษีอย่างไร
   • ประเด็นค่ารับรองที่มักมีปัญหากับสรรพากร
   • เงินส่วนแบ่งจากกิจการร่วมค้า
   • การให้ของขวัญกับลูกค้า พนักงานจะมีภาระภาษีอย่างไร
   • บริจาคอย่างไรให้ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า
   • การซื้อหนังสืออย่างไรให้ลงรายจ่ายเพิ่มได้
   • การส่งพนักงานไปอบรมอย่างไรถึงลงรายจ่ายได้ 2 เท่า
   • รู้แล้วว่าประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีขาด ทางแก้ต้องทำอย่างไรจึงจะเสียหายน้อย
      ที่สุด
   • เกณฑ์ในการรับรู้รายได้ทางบัญชีและภาษีความเหมือนที่แตกต่างที่มักทำให้การคำนวณภาษี
      ผิดพลาด
   • การใช้สิทธิในการหักค่าเสื่อม เพื่อการวางแผนภาษี
   • กรณีเงินปันผลกับการยกเว้นภาษี
   • ออกภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไรถึงจะลงเป็นรายจ่ายกิจการได้

4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับ 15 วิธีช่วยลดภาระภาษี
   • ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการนำเข้าสินค้ากับการยกเว้นภาษี
   • ภาษีซื้อต้องห้ามให้บวกกลับต้องทำอย่างไร
   • บริจาคอย่างไรให้ไร้ VAT
   • การออกใบลดหนี้อย่างไรไม่ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก
   • ใบกำกับภาษีข้ามเดือน ล่าช้าทำอย่างไร
   • ส่งเสริมการขาย ออกใบเสร็จอย่างไรไร้ปัญหาเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม
   • ลด แลก แจก แถม วิธีใดประหยัดที่สุด
   • ขจัดปัญหาส่วนลดการค้า, ส่วนลดเงินลด
   • ลูกค้าแจ้งว่าใบกำกับภาษีหาย ลูกค้าให้ออกใหม่ต้องทำอย่างไร ใบกำกับภาษีฉบับใหม่
      จะมีภาระภาษีหรือไม่ อย่างไร
   • การนำสินค้าของกิจการที่ขายไปทำส่งเสริมการขาย
   • VAT กับการขายผ่อนชำระโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยส่งผลภาระภาษีอย่างไร
   • ปัญหา VAT 0 % ที่กิจการต้องระวัง
   • การให้โดยเสน่หา / การกุศลโดยมอบสินค้าแทนเงินให้กับองค์กรสาธารณะ
   • จุดที่ต้องระวังกับการยืมสินค้าระหว่างกิจการ

5.การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 ทำอย่างไรให้รอดปลอดภัยจากการถูกประเมิน
   • รวมประเด็นที่มีผลทำให้การกระทบยอด ภ.ง.ด.50กับ ภ.พ.30 ไม่ตรงกัน
   • กรณีการกระทบยอดภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 มีเหตุที่ไม่ตรงกันแต่สรรพากรต้องการให้ตรงกัน
      จะทำอย่างไร
   • การแก้ไข และข้อพิสูจน์ พร้อมแนวทางในการชี้แจงกับสรรพากรเมื่อการกระทบยอดไม่ตรงกัน

6.การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการขอคืนภาษี

7.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba