Tax Review & Tax Audit การตรวจสุขภาพกิจการก่อนสรรพากรเข้าตรวจ

รหัสหลักสูตร : 21/8037/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

Tax Review & Tax Audit การตรวจสุขภาพกิจการ

ก่อนสรรพากรเข้าตรวจ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

โดยวิทยากร อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

หัวข้อสัมมนา

1. ประหยัดภาษีและลดการถูกตรวจสอบจากสรรพากรด้วยการทำ Tax Review & Tax Audit
- ขั้นตอนการทำ Tax Review & Tax Audit แบบมืออาชีพ
- Case Studies การทำ Tax Review & Tax Audit จากประสบการณ์ตรง
2. Tax Review & Tax Audit Stock สินค้า
- สินค้าค้างสต๊อก
- รับคืน/เคลมสินค้า
- การทำลาย
3. สิ่งที่จะต้อง Tax Review & Tax Audit รายการใน ภ.ง.ด.50
- ต้นทุนขาย
- การตั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้โดยไม่มีตัวตน
- มีรายการให้กู้แต่ไม่มีดอกเบี้ยรับ
- ค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้
- รายจ่ายค่าซื้อทรัพย์สินที่เกินกว่าปกติ
- การคำนวณค่าเสื่อม การจำหน่ายหนี้สูญ
- รายจ่ายต้องห้ามต่างๆ
- ค่ารับรอง
- ค่าส่งเสริมการขาย
- รายจ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้น
- กำไรน้อยกว่าทุกปี หรือขาดทุนมากกว่าทุกปี
- มีผลขาดทุนแต่ยังขยายกิจการหรือไม่
- อัตราการหมุนเวียนของสินค้า
- สินค้าคงเหลือไม่ตรงกับบัญชี
- การหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งครบหรือไม่
4. Tax Review & Tax Audit กิจการที่มีความสัมพันธ์กันก่อนการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
5. Tax Review & Tax Audit วิธีการตรวจสอบก่อนการขอคืนภาษี
- ขอคืนก็ตรวจ ไม่ขอคืนก็ตรวจ ใช่หรือไม่
- เอกสารในการขอคืนภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
- หากไม่มีความมั่นใจว่าเสียภาษีถูกต้องจะขอคืนหรือไม่
6. Tax Review & Tax Audit กรณีเลิกกิจการ
7. การเตรียมเอกสารเพื่อชี้แจงเมื่อถูกเรียกตรวจสอบ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba