เทคนิคการเขียนรายงานภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Excellent Business English Writing Report)

รหัสหลักสูตร : 21/5125

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการเขียนรายงานภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
(Excellent Business English Writing Report)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ

หัวข้อสัมมนา

1. Report Writing Objective : หลักการการเขียนรายงาน
- วัตถุประสงค์ของรายงาน (Main Objective of Report)
- การใช้ภาษาในการเขียนรายงานในแบบสากล (Language Level)
- สิ่งที่ต้องการจะสื่อสารให้ผู้อ่าน (Communication)

2. Report Writing Structure : โครงสร้างการเขียนรายงาน
- ความสำคัญของหัวเรื่องรายงาน (Report Writing Topic)
- เนื้อหาของรายงาน (Content and Style of Report Writing)
- การเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (Suggestion and Summary)

3. Standard of Effective Strategies : ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
- ขอบเขตของเนื้อหาในรายงาน (Content Scope)
- แหล่งข้อมูล และการรวบรวมข้อมูล (Source)
- การเรียบเรียงข้อมูล (Report Writing Arrangement)
- การตรวจสอบเนื้อหารายงาน (Proof Writing)

4. Vocabulary & Useful Sentence : รวมคำศัพท์และรูปประโยคทางธุรกิจที่ใช้ในการเขียนรายงาน
- คำศัพท์ที่ใช้ในการเชื่อมประโยคในกรณีต่างๆ
- คำศัพท์ที่ใช้ในทางแย้งกัน
- คำศัพท์ที่ใช้ในในการเรียบเรียงเรื่องราวแบบต่อเนื่อง

5. Executive Summary : แนวทางการเขียนสรุปเนื้อหาสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

6. Case Study Workshop (Group Case Study) 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อ.อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba