การวางกลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีอากรสำหรับการลงทุนต่างประเทศ Outbound Investment Legal and Tax Planning

รหัสหลักสูตร : 21/8319/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 7,490 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 8,560 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


การวางกลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีอากรสำหรับการลงทุนต่างประเทศ
Outbound Investment Legal and Tax Planning

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

หัวข้อสัมมนา


1. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ
• การเลือกประเทศ / ตลาดเป้าหมาย (Marketing target)
• การวางแผนการลงทุนในต่างประเทศ (Business plan)
• การวางกลยุทธ์ธุรกิจ (BusinessStrategies)
• การวางแผนโครงสร้างการเงิน (Financial Model)
• การจัดโครงสร้างบุคลากร (HumanResource)

2. การจัดโครงสร้างการลงทุนในต่างประเทศ (Business Structuring)
• สำนักงานผู้แทน (Representative Office)
• สำนักงานสาขา (Brach Office)
• ตัวแทนจำหน่าย (Distributor) / Franchise / License/Supplies
• Joint Venture Company / Subsidiary Company
• Holding Structure/Partner/M&A

3. ข้อพิจารณาทางกฎหมาย
• กฎหมายธุรกิจ / กฎหมายบริษัท
• กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา
• กฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์
• กฎหมายแรงงาน
• กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

4. ข้อพิจารณาทางภาษีอากร
• ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ
• ภาษีจากเงินปันผล
• การวางแผนภาษีโดยการลงทุนในประเทศที่เอื้อประโยชน์ทางภาษี (TaxHeaven)
• การวางแผนภาษีโดยใช้สิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน
• การวางแผนภาษีโดยใช้สิทธิประโยชน์จาก International Business Center (IBC)
• มาตรการต่อต้านการเลี่ยงภาษี

5. กรณีศึกษาสำหรับบริษัทที่ลงทุนในต่างประเทศ

 


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba