ศิลปะการทวงหนี้ การติดตามหนี้ที่มีปัญหา และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/7285Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปะการทวงหนี้ การติดตามหนี้ที่มีปัญหา และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

  • ลูกหนี้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดูแลบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบ ลูกหนี้สามารถแบ่งได้หลายประเภท หลายระดับ ซึ่งในหลักการบริหารจัดการที่ดีจะต้องมี แนวทางในการดูแล วิธีปฏิบัติที่เหมือนและแตกต่างควบคู่กัน โดยการจะปฏิบัติอย่างไรต่อลูกหนี้แต่ละรายนั้น เป็นองค์ความรู้และศิลปะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการหนี้ อาทิ กรณีของลูกหนี้ที่มีปัญหา และมี ความเสี่ยง จำเป็นที่จะต้องดำเนินการที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มพิจารณาหนี้ ทวงหนี้ ติดตามหนี้ และเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์และศิลปะ ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวทางปฏิบัติในหลาก หลายประเด็นดังกล่าวที่พร้อมจะสามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสัมมนา

1. สาเหตุของการเกิดหนี้เสียหรือหนี้ที่มีปัญหาจากกระบวนการให้เครดิต 
2. สัญญาณเตือนภัย (Early Warning Sign) ที่บ่งชี้ว่า ลูกหนี้อาจมีปัญหาหรือกำลังประสบปัญหา 
3. เทคนิคการประสานงาน และการบริหารงานระหว่าง ฝ่ายติดตามหนี้
-ฝ่ายเครดิตหรือสินเชื่อ ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชีและการเงินที่เกี่ยวข้อง และการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนระบบการติดตามหนี้ 
4. ขั้นตอนการจัดระดับลูกหนี้และจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้เพื่อลดความเสี่ยงและดำเนินการติดตามหนี้ 
- การจัดระดับลูกหนี้ 
- การวิเคราะห์ลูกหนี้ 
- การจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ 
* ความแตกต่างและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ถูกต้องในการทวงหนี้
- ลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา
- ลูกหนี้เป็นนิติบุคคล
5. การวางแผนกำหนดกลยุทธ์เพื่อติดตามหนี้ที่มีปัญหา 
6. กระบวนการติดตามหนี้ตามระบบการเรียกเก็บหนี้ 
7. การเลือกใช้เครื่องมือในการติดตามหนี้ที่เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละราย และข้อดีข้อเสียที่จะเกิดขึ้น 
- การติดตามด้วยตนเอง 
- การใช้โทรศัพท์ทวงถาม 
- การไหว้วานบุคคลภายนอก 
- การส่งจดหมาย/หนังสือทวงถาม
- การใช้กระบวนการทางการดำเนินคดี 
8. หลักการและวิธีปฏิบัติรูปแบบต่างๆ ในการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา
* ทวงหนี้อย่างไรถือว่าผิดกฎหมาย
* ข้อควรระวังในการทวงหนี้
- ทวงหนี้เอง
- จ้างบริษัททวงหนี้ 
9. เทคนิคและยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง
- การเตรียมการเจรจาต่อรอง 
- การเสนอเงื่อนไขในการเจรจาต่อรอง 
- การให้ข้อเสนอในการยุติการเจรจา 
10. ข้อควรปฏิบัติในการพัฒนาการติดตามหนี้ให้เกิดความต่อเนื่องและได้ผลสูงสุด

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba