การลดต้นทุนในภาวะวิกฤต เพื่อทางรอดของธุรกิจ (Cost Reduction in Crisis) (กุมภาพันธ์ 2565)

รหัสหลักสูตร : 21/5185FBR

กำหนดการสัมมนา

สามารถเลือกวัน-เวลาอบรมเองได้

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 856 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,177 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


  การลดต้นทุนในภาวะวิกฤต เพื่อทางรอดของธุรกิจ
(Cost Reduction in Crisis)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

  • การลดต้นทุนอย่างไรให้เหมาะสมในช่วงภาวะวิกฤต
  • เทคโนโลยีชนิดไหนที่จะเข้ามาช่วยสำหรับการลดต้นทุนได้บ้าง
  • รวมกรณีศึกษาไอเดียการลดต้นทุนแต่ละหน่วยงานเพื่อปรับใช้กับธุรกิจของคุณ

 

วิทยากรโดย ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจ ลดต้นทุนอย่างไรให้เหมาะสม

2. ความแตกต่างของการลดต้นทุนในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

3. ต้นทุนใดบ้างที่ไม่สามารถปรับลดได้ในภาวะวิกฤต

4. ตัวอย่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยลดต้นทุน

5. แนวทางการลดต้นทุนของกิจการในภาวะวิกฤต

  • ด้านการผลิต

- การลดความสูญเสีย TIMWOOD เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต

- การจัดการคลังไม่ให้จมทุน

  • ด้านการขนส่ง

- กลยุทธ์การขนส่งที่ช่วยลดต้นทุนได้ เช่น การลดการขนส่งเที่ยวเปล่า (Backhauling Management) การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) เป็นต้น

- จ้าง Outsource ขนส่ง ลดต้นทุนได้ดีกว่าหรือไม่

  • ด้านแรงงาน

- การบริหาร Manpower เพื่อลดต้นทุนแรงงาน

- การบริหารจัดการเวลา คุณภาพ และต้นทุน

6. กรณีศึกษา : ไอเดียการลดต้นทุนในแต่ละส่วนงาน (ฝ่ายผลิต, ฝ่ายคลัง, ฝ่ายขนส่ง, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่าย HR/Admin, ฝ่ายบัญชีการเงิน, ฝ่ายการขาย/การตลาด, ฝ่ายบริหาร)

 

เงื่อนไขการอบรม ผ่าน Facebook Live Rerun (หลักสูตรที่สามารถเลือกวันอบรมได้)

1.ผู้เข้าสัมมนาต้องมีบัญชี Facebook ส่วนตัว
2.มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 Mbps
3.กรอกข้อมูลผ่าน Google Forms เพื่อรับ Link เข้ากลุ่มอบรมใน Facebook
4. เจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติเข้าอบรมในกลุ่มปิดในเวลาทำการ 09.00-17.00 น.
5.ผู้เข้าสัมมนาสามารถพิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่อง Comment ได้ในระหว่างการอบรม และวิทยากรจะอบคำถาม
ให้ภายหลังการอบรม
6. กลุ่มการอบรมออนไลน์สามารถเปิดชมย้อนหลังได้ภายใน 3 วัน
7.หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไป หลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

 

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

สถานที่

อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live Rerun (สามารถเลือกวันอบรมได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba