วิธีการจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Disclosure Form) เพื่อยื่นกรมสรรพากร

รหัสหลักสูตร : 21/91120/01

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,605 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

วิธีการจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Disclosure Form) เพื่อยื่นกรมสรรพากร

ระยะเวลาการอบรม
• เข้าใช้งานได้ 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าอบรม)

การนับชั่วโมง
• CPD : อื่นๆ 3 ชั่วโมง
• CPA : อื่นๆ 3 ชั่วโมง


หนังสือรับรอง
• อบรมจบรับหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที

เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด 5 บทเรียน
• ความยาว 3 ชั่วโมง 10 นาที


แบบทดสอบ
• จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ
• ได้รับคะแนน 9 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม
• มีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)

เอกสารประกอบการอบรม
• สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าวีดีโอการอบรม

อุปกรณ์การเข้าใช้งาน
• สามารถอบรมผ่าน PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที
หลักการทั่วไป
-วัตถุประสงค์
-Associated Enterprises
-Controlled transaction
-Arm's Length Principle
-ตัวอย่างTP
-มาตรการด้านรายได้และรายจ่าย
-ข้อพิจารณา
-ราคาตลาด
-มติครม.
-สารสำคัญของพรบ.

บทที่ 2 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
Transfer Pricing Methods
-วิธีกำหนดราคาโอน,CPM Method ,Resale Price
-Cost Plus Method
-Transactional Profit Method,TNMM Method
-Profit Split Method
-Associated Enterprises
-Tax Refund

บทที่ 3 ระยะเวลา 15 นาที
ม.71 ตรี ว.1 disclosure Form
-ม.71 ตรี ว.2 TP Document
-สาระสำคัญของพรบ. ม.71ตรี
-บทกำหนดโทษ

บทที่ 4 ระยะเวลา 20 นาที
แบบฟอร์ม disclosure Form

บทที่ 5 ระยะเวลา 17 นาที
การศึกษาทำความเข้าใจหลังจากการยื่น disclosure Form

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 3:0 0:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์สาโรช ทองประคำ

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba