VAT 0% ภาษีที่ผู้ส่งออกต้องรู้

รหัสหลักสูตร : 21/91125/01

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 642 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

VAT 0% ภาษีที่ผู้ส่งออกต้องรู้

ระยะเวลาการอบรม
• เข้าใช้งานได้ 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าอบรม)

การนับชั่วโมง
• CPD : อื่นๆ 3 ชั่วโมง
• CPA : อื่นๆ 3 ชั่วโมง


หนังสือรับรอง
• อบรมจบรับหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที

เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด 5 บทเรียน
• ความยาว 3 ชั่วโมง 13 นาที


แบบทดสอบ
• จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ
• ได้รับคะแนน 9 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม
• มีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)

เอกสารประกอบการอบรม
• สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าวีดีโอการอบรม

อุปกรณ์การเข้าใช้งาน
• สามารถอบรมผ่าน PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 1 นาที
ความหมายของ VAT 0
-ส่งออกสินค้า
-ส่งออกบริการ
-ขายสินค้าให้กับเขตพิเศษ
-ขายสินค้าให้กับหน่วยงานพิเศษที่ได้รับสิทธิเสีย VAT อัตรา 7%

บทที่ 2 ระยะเวลา 29 นาที
กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทที่ 3 ระยะเวลา 30 นาที
การส่งออกบริการ

บทที่ 4 ระยะเวลา 41 นาที
ความหมายของเขตปลอดอากร

บทที่ 5 ระยะเวลา 32 นาที
กรณีค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 3:0 0:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba