ผลกระทบในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐาน NPAEs

รหัสหลักสูตร : 21/92131/01

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 642 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ผลกระทบในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐาน NPAEs

ระยะเวลาการอบรม
• เข้าใช้งานได้ 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าอบรม)

การนับชั่วโมง
• CPD : บัญชี 2 ชั่วโมง , อื่นๆ 1 ชั่วโมง
• CPA : บัญชี 2 ชั่วโมง , อื่นๆ 1 ชั่วโมง


หนังสือรับรอง
• อบรมจบรับหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที

เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด 6 บทเรียน
• ความยาว 3 ชั่วโมง 5 นาที


แบบทดสอบ
• จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ
• ได้รับคะแนน 9 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม
• มีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)

เอกสารประกอบการอบรม
• สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าวีดีโอการอบรม

อุปกรณ์การเข้าใช้งาน
• สามารถอบรมผ่าน PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 ระยะเวลา 22 นาที
บทนำ
-ผลกระทบจากวิกฤติ (Over all)
-Supply Chain กับวงจรเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์จุลภาคกับความสำคัญของการแสดงข้อมูลการเงินในงบการเงิน

บทที่ 2 ระยะเวลา 7 นาที
Market segmentation Strategy ของผู้ประกอบการมีผลกับการพิจารณาผลกระทบจากCOVID-19 อย่างไร

บทที่ 3 ระยะเวลา 46 นาที
ผลกระทบทางด้านการเงิน การผลิต การบริหารจัดการ อุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบทันทีหรือผลกระทบต่อเนื่องเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

บทที่ 4 ระยะเวลา 10 นาที
ข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดกับความไม่แน่นอนของประมาณการรายได้ค่าใช้จ่าย

บทที่ 5 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที
ผลกระทบต่อข้อมูลในงบการเงินที่นักบัญชีต้องหยิบยกมาพิจารณา
-สินทรัพย์
-หนี้สิน
-สิ่งที่ต้องติดตามต่อไป

บทที่ 6 ระยะเวลา 40 นาที
คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
2:0 1:0 2:0 1:0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba