บทบาทของนักจัดซื้อ จัดหา เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย

รหัสหลักสูตร : 21/94219/02

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

บทบาทของนักจัดซื้อ จัดหา เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการอบรม
• เข้าใช้งานได้ 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าอบรม)

การนับชั่วโมง
• CPD : ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
• CPA : ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้

หนังสือรับรอง
• อบรมจบรับหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที

เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 5 บทเรียน
• ความยาว 2 ชั่วโมง 33 นาที

แบบทดสอบ
• จำนวนข้อสอบ ไม่มีแบบทดสอบ
• -
• -

เอกสารประกอบการอบรม
• สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าวีดีโอการอบรม

อุปกรณ์การเข้าใช้งาน
• สามารถอบรมผ่าน PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 ระยะเวลา 38 นาที
นักจัดซื้อ จัดหาจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรสามอย่างต่อไปนี้อย่างไร? เพื่อจะช่วยให้บริษัทบาดเจ็บน้อยที่สุด
-Man – ทรัพยากรมนุษย์
-Material – พัสดุและสินค้า
-Money – กระแสเงินสดของกิจการ

บทที่ 2 ระยะเวลา 45 นาที
สาเหตุสำคัญของการเกิดวิกฤตภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
-การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
-การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

บทที่ 3 ระยะเวลา 27 นาที
Cut the fat, Not the muscle คือคำเตือน เกี่ยวกับการลดต้นทุน และค่าใช้จ่าย

บทที่ 4 ระยะเวลา 25 นาที
วิธีพิสูจน์ให้เห็นว่า ฝ่ายจัดซื้อ จัดหาสร้างประโยชน์ให้บริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบริษัทจะละเลยมิได้
-Form Zero to Hero จากบ่มิไก๊กลายเป็นฮีโร่
-Indispensable person คนที่บริษัทขาดไม่ได้

บทที่ 5 ระยะเวลา 15 นาที
วิธีรับมือเมื่อเกิดวิกฤต ปรับเปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็นโอกาส

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba