เทคนิคการจัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงิน พร้อมประเด็นทางภาษีที่ต้องระวังสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์

รหัสหลักสูตร : 21/94224/02

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,605 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการจัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงิน พร้อมประเด็นทางภาษีที่ต้องระวังสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์

ระยะเวลาการอบรม
• เข้าใช้งานได้ 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าอบรม)

การนับชั่วโมง
• CPD : นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง (ถึง 31 ธันวาคม 2564)
• CPA : นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง (ถึง 31 ธันวาคม 2564)

หนังสือรับรอง
• อบรมจบรับหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที

เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 10 บทเรียน
• ความยาว 5 ชั่วโมง 16 นาที

แบบทดสอบ
• จำนวนข้อสอบ ไม่มีแบบทดสอบ
• -
• -

เอกสารประกอบการอบรม
• สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าวีดีโอการอบรม

อุปกรณ์การเข้าใช้งาน
• สามารถอบรมผ่าน PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 19 นาที
การจัดระบบเอกสารงานการเงินของเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์

บทที่ 2 ระยะเวลา 12 นาที
การจัดทำระบบและรูปแบบรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ

บทที่ 3 ระยะเวลา 16 นาที
การวางระบบการรับ-จ่ายเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ เพื่อลดข้อผิดพลาด

บทที่ 4 ระยะเวลา 13 นาที
การแก้ไขปัญหาเอกสารทางบัญชี การเงิน แคชเชียร์

บทที่ 5 ระยะเวลา 30 นาที
รู้ทันการใช้เช็คสำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน และแคชเชียร์

บทที่ 6 ระยะเวลา 42 นาที
ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารรับ-จ่าย จุดที่เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ ต้องระวัง เพื่อบันทึกรายจ่ายของกิจการ

บทที่ 7 ระยะเวลา 12 นาที
ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์

บทที่ 8 ระยะเวลา 28 นาที
ปัญหาเกี่ยวกับใบกำกับภาษีที่มักพบบ่อยสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์

บทที่ 9 ระยะเวลา 22 นาที
ระบบ e-Withholding Tax สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์

บทที่ 10 ระยะเวลา 57 นาที
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ ต้องระวัง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba