100 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม

รหัสหลักสูตร : 21/1898

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


100 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม
ที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

• ลดอย่างไรบัญชีไม่ต้องบวกกลับรายจ่าย แถมอย่างไรไม่เกินสมควร ปลอดภาระภาษี
• การวางแผนภาษี Promotion อย่างไรต้องหักภาษี อย่างไรต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากรโดย อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

หัวข้อสัมมนา

1. แจกอย่างไรไม่มีภาษี

2. ลดอย่างไรบัญชีไม่ต้องบวกกลับรายจ่าย

3. แถมอย่างไรไม่เกินสมควร ปลอดภาระภาษี

4. การทำส่งเสริมการขายต้องทำกับใคร
    • ลูกค้าที่ซื้อสินค้า หรือรับบริการ
    • ลูกค้าของลูกค้า

5. วิธีการออกใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้และการลงรายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย
    (20 ประเด็น)

6. ตารางเปรียบเทียบภาษีมูลค่าเพิ่มส่งเสริมการขาย-ค่ารับรอง (10 ประเด็น)

7. การวางแผนภาษี Promotion อย่างไรต้องหักภาษีอย่างไรต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม
    • การจ่ายเงินช่วยค่าโฆษณาให้ตัวแทนจำหน่ายที่ตัวแทนจ่ายไปก่อน
    • ให้รางวัลแก่ผู้ซื้อสินค้าที่สะสมชิ้นส่วนแล้วมาแลกรางวัล
    • พาลูกค้าไปเลี้ยงรับรอง และมอบของรางวัลให้ลูกค้า
    • ขายสินค้า 100 ชิ้นแถม 10 ชิ้น
    • แจกทัวร์ (ไปเที่ยวต่างประเทศ) ให้ผู้ซื้อที่โชคดีจับสลากได้
    • การทำโปรโมชั่นคูปองส่วนลดร่วมกับห้างสรรพสินค้า
    • ให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ทำยอดถึงเป้าไปสัมมนาที่ต่างประเทศ
    • เป็นผู้ให้บริการขนส่งทำโปรโมชั่นจ้างขนส่งครบ 10 เที่ยวแถม 1 เที่ยว
    • ให้เป้ากับตัวแทนจำหน่ายถ้าซื้อสินค้าครบ 500,000 หน่วยจะได้รับส่วนลด
    • ตั้งรางวัลให้ร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าใครจัดร้านสวยที่สุดได้รางวัล
    • ขายสินค้าราคา 10,000 บาท ลดราคาให้ทันที 10% ระบุส่วนลดในใบกำกับภาษี
    • ขายสบู่ให้โรงแรมเพื่อนำไปบริการผู้พัก สิ้นปีผู้ขายสบู่ให้ส่วนลด 10% ของยอดซื้อ
    • ผู้ซื้อสินค้า ซื้อเชื่อ โดยผู้ขายวางเงื่อนไขว่าถ้าชำระค่าสินค้าภายใน 30 วัน ลดราคาให้ 5%
    • ได้รับเงินช่วยเหลือจากผู้ขาย (ผู้ผลิต) เพื่อทำการส่งเสริมการขายสินค้าของผู้ขาย (ผู้ผลิต)
       เช่น ค่าโฆษณา
    • ตกลงราคาขายสินค้าด้วยวาจาแต่ผู้ขายออกใบแจ้งหนี้/ ใบกำกับภาษีสูงเกินไปจึงออกใบลดหนี้
       ในภายหลัง
    • ผู้ผลิตทำ Promotion สินค้าโดย Dealer รายใดขายสินค้าของผู้ผลิตจะได้รับเงินสนับสนุน
       ชิ้นละ 100 บาท
    • โปรโมชั่นทำยอดรายเดือนตามจำนวนที่กำหนดมีรางวัล
    • Promotion ลูกค้ารายใดซื้อครบ 1 ล้านบาท สิ้นปีให้ส่วนลด 10%
    • จัด Meeting Dealer และแจกของรางวัลแก่ Dealer
    • แจกรางวัลให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าตามยอดที่กำหนด
    • ผู้ผลิตสินค้าเป็นสปอร์นเซอร์รายการเกมโชว์แจกเงินรางวัลแก่ผู้เล่นเกมชนะ
    • ให้ผู้ซื้อสะสมแต้ม หรือแสตมป์มาเป็นส่วนลด ในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป
    • ให้รางวัลเป็นโล่ห์ทองคำแก่ตัวแทนจำหน่ายดีเด่นประจำปี
    • ให้ส่วนลดตามเป้า ต้องหักภาษีณ ที่จ่ายอย่างไร
    • บริษัทขายตรงให้รางวัลแก่บุคคลที่เป็นตัวแทนขายที่ทำเป้าได้ตามที่กำหนด
    • ทำโปรโมชั่นให้ลูกค้านำรถมาขนสินค้าเอง ผู้ขายจ่ายเงินช่วยค่าน้ำมันให้ผู้ซื้อ
    • สินค้าไปฝากขายกับห้างฯ จ่ายค่าคอมมิชชั่น และเงินพิเศษกรณีห้างฯขายได้ตามเป้า
    • เป็นผู้รับจ้างขนส่งโดยรถตู้ลูกค้าคนใดมาจ้างขนส่งครบ 10 เที่ยวจะให้เงินคืน 10%
    • ให้ Promotion แก่พนักงานของบริษัทถ้าขายสินค้าของบริษัทได้ครบตามเป้ารับของรางวัล
    • ปีใหม่ผู้ผลิตสินค้า แจกปฏิทิน ไดอารี่ของชำร่วยแก่ผู้ค้าปลีก ค้าส่งเพื่อนำไปแจกต่อให้ผู้ซื้อ
    • สั่งซื้อสินค้าครบตามจำนวนที่กำหนดให้ส่วนลด 10% โดยหักออกจากค่าซื้อสินค้างวดต่อไป
    • ให้ส่วนลดตามเป้า โดยถ้าตัวแทนซื้อสินค้าครบตามที่กำหนดจะให้ส่วนลดโดยออก
       Credit Note
    • ทำโปรโมชั่นผ่อน 0% 10 เดือน ชำระเงินครบภายใน 3 เดือนลดอีก 10
    • ขาย 100 ชุด แถม 10 ชุด แต่ของแถมส่งมอบให้ภายหลัง
    • ให้ส่วนลดกรณีลูกค้าชำระค่าเช่าครบก่อนกำหนด
    • ผลิตเบียร์ขายให้ลูกค้านำฝาเบียร์ 3 ฝามาแลกเบียร์ขวดเล็กได้ 1 ขวด
    • ให้ลูกค้าซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายนำสินค้าไปทดลองคุณภาพ
    • แจกประกาศเชิดชูเกียรติแก่ตัวแทนจำหน่ายดีเด่น
    • ทำโปรโมชั่นหาลูกค้าได้ตามเกณฑ์จะจ่ายค่า Commission เพิ่ม 20%
    • ผู้ผลิตสินค้าทำประกันภัยสินค้าที่ได้ขายให้แก่ตัวแทนจำหน่าย
    • ร้านค้าส่งนำสินค้าเก่ามาแลกสินค้าใหม่กับโรงงานผลิตสินค้า
    • ร้านอาหารให้ลูกค้าจับสลากลุ้นทานฟรีไม่ต้องจ่ายเงิน
    • ขายสินค้าราคา 500 บาท แถมสินค้าตัวอื่นราคา 500 บาทได้หรือไม่
    • ลดราคาสินค้าหลังจากที่ขายเนื่องจากลูกค้าแจ้งว่าสินค้าชำรุดเสียหาย
    • คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงเกินไปจึงลดราคาสินค้าให้ Dealer
    • ให้ส่วนลดเงินสดแก่ตัวแทนจำหน่ายถ้าชำระเงินภายใน 30 วัน ลด 10%
    • ตัวแทนจำหน่ายรายใดทำงานเป็นตัวแทนมาครบ 3 ปีจะได้รับรางวัล
    • จ้างให้บริษัทอื่นทำ Promotion โดยนำสินค้าตัวอย่างไปแจกให้ลูกค้าทั่วไป
    • ตัวแทนจำหน่ายส่งสินค้าคืนแก่ผู้ผลิต เนื่องจากสินค้าเป็นคนละประเภทที่สั่งซื้อ
    • จัดรายการส่งเสริมการขายในช่วงก.ย.-พ.ย. ลูกค้ามาซื้อสินค้าจะลดให้ทันที 10%
    • โรงแรมให้บัตรกำนัลแก่ลูกค้าที่มาพักโดยใช้เป็นส่วนลดในการมาพักครั้งต่อไป
    • สินค้าชำรุดหรือหมดอายุจะคืนเงินให้ในรูปของส่วนลดเพื่อนำไปหักใน invoice
    • คืนเงินค่าสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกเนื่องจากสินค้าหมดอายุแล้วร้านค้าปลีกเอามาคืน
    • ขายสินค้าให้ร้านค้าส่ง โดยลดทันที 5% มีเงื่อนไขว่าห้ามขายสินค้าของบริษัทคู่แข่ง
    • ผู้ผลิตให้เงินช่วยเหลือแก่บริษัทเพื่อซื้อเครื่องมือที่ต้องใช้ร่วมกับสินค้าที่ผู้ผลิตขาย
    • จัดสัมมนาเชิญลูกค้าทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายมาร่วมโดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
    • จัดงานปีใหม่มีการจับสลากของขวัญ ให้แก่พนักงานฝ่ายขาย ต้องหักภาษีณ ที่จ่ายหรือไม่
    • ให้ส่วนลดเพื่อปรับราคาตลาดของสินค้าตกรุ่น โดยชดเชยส่วนต่างราคาสินค้าในสต๊อกของ
       Dealer
    • การเลี้ยงตอบแทนลูกค้าที่ทำยอดขายสูงมีการแจกของรางวัล และมอบโล่ห์ต้องหัก
       ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่อย่างไร

8. สิ่งที่ต้องระวังในการทำส่งเสริมการขาย และบทกำหนดโทษที่นักบัญชีต้องทราบ
    • สะสมยอดซื้อแล้วให้เป็นส่วนลดโดยระบุส่วนลดในใบกำกับภาษีถูกต้องหรือไม่

9. การตรวจสอบของสรรพากรจากการให้ส่วนลด
    • การให้ส่วนลดกับลูกค้าบางราย
    • การให้ส่วนลดกับบริษัทในเครือ

10.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba