ฝึกปฏิบัติ Data Analytics for Accounting

รหัสหลักสูตร : 21/5179/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

  • ฝึกปฏิบัติใช้ Excel และ Google Data Studio สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล
  • เทคนิคการทำ Data Cleansing เพื่อจัดเตรียมข้อมูลจำนวนมาก
  • การจัดทำ นำเสนอรายงาน ผลการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ

หัวข้อสัมมนา

1. การใช้ Excel เป็นเครื่องมือสำหรับ Data analytics

2. การใช้ Google Data Studio เป็นเครื่องมือสำหรับ Data analytics

3. กรณีศึกษาการจัดทำ Data Cleansing สำหรับงานบัญชีและการเงิน

4. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย ต้นทุนขาย และกำไรขั้นต้น

5. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพื่อหาความผิดปกติของข้อมูล

6. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้า

7. กรณีศึกษาการพยากรณ์ข้อมูลทางการเงินสำหรับปีอนาคต

8. กรณีศึกษาการสร้างรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ตารางข้อมูล แผนภูมิ

9. การจัดทำข้อเสนอแนะจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba