บัญชีและภาษีอากรสำหรับธุรกิจ ฉบับเข้าใจง่าย (Tax & Accounting Shortcut for Business) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE Rerun) (มกราคม 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/5016FBR

กำหนดการสัมมนา

สามารถเลือกวัน-เวลาอบรมเองได้

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,605 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


บัญชีและภาษีอากรสำหรับธุรกิจ ฉบับเข้าใจง่าย
(Tax & Accounting Shortcut for Business)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 วิทยากรโดย อ.ถนอม เกตุเอม และอ.คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

Section 1 (3 ชั่วโมง)

1. ภาษีอากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2. เอกสารหลักฐานสำคัญทางภาษีอากรที่ต้องทราบ และจัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

Section 2 (3 ชั่วโมง)

1. ทำความเข้าใจประเภทธุรกิจ
2. โครงสร้างของระบบบัญชี
3. วงจรการจัดทำบัญชี
4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
5. งบการเงินกับความสำคัญต่อกิจการ

 

เงื่อนไขการอบรม ผ่าน Facebook Live Rerun  (หลักสูตรที่สามารถเลือก
วันอบรมได้)

1.ผู้เข้าสัมมนาต้องมีบัญชี Facebook ส่วนตัว
2.มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 Mbps
3.กรอกข้อมูลผ่าน Google Forms เพื่อรับ Link เข้ากลุ่มอบรมใน Facebook
4. เจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติเข้าอบรมในกลุ่มปิดในเวลาทำการ 09.00-17.00 น.
5.ผู้เข้าสัมมนาสามารถพิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่อง Comment ได้ในระหว่างการอบรม
และวิทยากรจะตอบคำถามให้ภายหลังการอบรม
6. กลุ่มการอบรมออนไลน์สามารถเปิดชมย้อนหลังได้ภายใน 3 วัน
7.หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไป หลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียงภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

 นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อ.ถนอม เกตุเอม
อ.คำนึง สาริสระ

สถานที่

อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live Rerun (สามารถเลือกวันอบรมได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba