Update!!! กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม ปี 2566

รหัสหลักสูตร : 21/3433

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

Update!!! กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม ปี 2566

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


หัวข้อสัมมนา

กฎหมายประกันสังคม

1. แนวโน้มเกี่ยวกับ “อัตรา” การเก็บเงินสมทบจากอัตราเงินเดือน 15,000 บาท
เป็น 20,000 บาท มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
2. Update กฎหมายประกันสังคม เพื่อนํามาปฏิบัติในปี 2566
• หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข หรือสัดส่วนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. 2562
• พระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับใหม่ 
• นำส่งเงินสมทบประกันสังคมทางอิเล็คทรอนิค 
• “ค่าฝากครรภ์”
• กรณีสงเคราะห์บุตร
• กำหนดอัตราเงินค่าทำศพ
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการขอรับสิทธิประโยชน์กฎหมายประกันสังคม
• กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย, กรณีคลอดบุตร, กรณีสงเคราะห์บุตร,
กรณีทุพพลภาพ,กรณีตาย, กรณีว่างงาน
• การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับสิทธิประโยชน์
4. 7 โรคอะไรบ้าง? ที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง
5. ถาม-ตอบประเด็นปัญหา

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
1. ประเด็นปัญหา...กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปี 2566
• สิทธิลากิจธุระจำเป็นสำหรับลูกจ้าง
• การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างจะต้องได้รับการยอมรับจากลูกจ้างหรือไม่
• ลูกจ้างหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์
• อัตราค่าชดเชยใหม่สำหรับลูกจ้างอยู่นาน
• การย้ายสถานประกอบกิจการ ,การควบรวมสถานประกอบกิจการ
• ค่ากำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ
2. ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุลคล (HR) ต้องรู้
• อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
• การเกษียณอายุ
3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน
• การมอบหมายงานในหน้าที่
• คำสั่งโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุจิตรา บุญชู
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba