ประเด็นปัญหา...กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการจ้างงาน ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

รหัสหลักสูตร : 21/3909

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ประเด็นปัญหา...กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการจ้างงาน ในการบริหารทรัพยากรบุคคล


- แวดวงคนทำงาน HR กระทบโดยตรงเกี่ยวกับการจ้างงาน เพราะ ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

- ความจำเป็น...เรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานลูกจ้างไม่ให้รั่วไหล จนเกิดผลกระทบกับเจ้าของข้อมูล และการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ก่อนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ (Privacy และ Data Protection)

- กรณี“ข้อมูลส่วนบุคคลเดิม” ที่ได้ทำการจัดเก็บไว้ก่อน จะต้องดำเนินการอย่างไร? กับเจ้าของข้อมูล

 

บรรยายโดย  อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

 

หัวข้อสัมมนา

1 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวข้องอย่างไร กับการจ้างงานในประเด็นใดบ้าง
     • การประกาศรับสมัครงาน การสรรหา
     • การทำสัญญาจ้างแรงงาน ระเบียบข้อบังคับ
     • การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง
     • การโอนย้าย (Transfer)

2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเด็นการกำหนดบทบาท หน้าที่ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
     
• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
     • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)
     • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

3. ประเด็นข้อยกเว้น โดยไม่ต้องขอความยินยอม (Consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล       • ฐานประมวลผลโดยชอบธรรม (lawful Basis)
     • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (General Data)
     • ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data)

4. การดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ การเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
  
   • การแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ
     • ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

5. ตัวอย่าง : ประเด็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การคุ้มครองข้อมูลของพนักงาน นักศึกษาฝึกงาน และบุคคล
     • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
     • การแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียด การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
     • รายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคล กับการเก็บรวบรวม ตามวัตถุประสงค์
        และฐานกฎหมาย
     • นโยบายเกี่ยวกับระยะเวลา การรักษา และการลบข้อมูลส่วนบุคคล

6. ตัวอย่าง : ประเด็นเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม เปิดเผย ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้สมัครงาน พนักงาน นักศึกษาฝึกงาน และบุคคล
     • ข้อมูลส่วนบุคคลในการสมัครงาน การจ้างงาน
     • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และประโยชน์อื่น
     • ข้อมูลการปฏิบัติงาน การบันทึกเข้า-ออก นอกสถานที่
     • ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย รักษาพยาบาล
     • ข้อมูลเกี่ยวกับ วันลา การลงโทษทางวินัย
     • ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ

7. ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อมูล

 


 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba