มาตรฐานการจัดการคลังสินค้าและสร้างมาตรฐานพนักงานคลังสินค้า Stock Staff (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3375Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


มาตรฐานการจัดการคลังสินค้า
และสร้างมาตรฐานพนักงานคลังสินค้า Stock Staff


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

• คลังสินค้าแบบไหน? จัดอย่างไร? บริหารอย่างไร?
• ตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นดังนี้ “ของหาย ของขาด ของเกิน หาของไม่เจอ ไม่มีที่เก็บ วางระเกะระกะ”
ฟันธง! ไม่มีมาตรฐาน
• ปัญหาดังต่อไปนี้เกิดขึ้นจาก “คน” หรือจาก “คลัง”
- Stock ขาด-เกิน
- ของที่มีไม่ได้ใช้ของที่จะใช้ “ไม่มี”
- ประสานงาตลอดเวลา
- เบิกอย่างหนึ่ง ได้อีกอย่างหนึ่ง
- งานบริการที่ไม่ได้รับความสนใจ พัฒนา
• การสร้างจิตสำนึกการบริการของพนักงานในหน่วยงานคลังสินค้า (STOCK)

วิทยากรโดย อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

หัวข้อสัมมนา

1. องค์ประกอบการจัดการคลังสินค้าอย่างมีมาตรฐาน มีอะไรบ้าง?

2. จุดสำคัญของการจัดการคลังที่ “คนคลัง” ต้องรู้
- ส่วนเก็บ Storage Area
- ส่วนสำรองจ่าย Picking Act.
- จำนวนเปอร์เซ็นต์ในการจัดการ

3. แนวคิดและแนวปฏิบัติในการแบ่งพื้นที่การจัดเก็บสินค้า
- แนวคิดเกี่ยวกับการเขียน Lay Out ภายในคลังสินค้า
- Location by Popularity

4. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบันทึกสินค้า
- ใบสั่งซื้อ (PO) “ไม่ตรงกับ” ใบกำกับภาษีและสินค้า
- ใบสั่งซื้อและใบกำกับภาษี “ไม่ตรงกับ” สินค้า
- กรณีของแถม ของตัวอย่าง
- สินค้าไม่ครบ ไม่ตรงกับใบสั่งของ
- ได้รับสินค้าแต่ไม่ได้ใบกำกับภาษี

5. Just In Time คืออะไร? และสำคัญอย่างไร? ในการบริหารจัดการสินค้า

6. การสร้างมาตรฐานในการรับสินค้า เพื่อป้องกันความผิดพลาด
- ตัวอย่างแผนงานการรับสินค้า
- ใครบ้าง? ที่ต้องเซ็น ลายเซ็นบนแผนงาน

7. การจัดการกับของเหลือเศษซาก จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
- Dead Stock คืออะไร?
- ใครบ้าง? ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
- ขั้นตอนในการจัดทำที่ถูกต้อง และถูกต้องตามสรรพากรมาตรฐานพนักงานคลงัสินค้า

8. คุณสมบัติและประเภทของบุคลากรที่เหมาะสมกับงานคลังสินค้า

9. เทคนิคการสอนงานและคัดเลือกคนเพื่อทำงานในคลังสินค้า
- ทักษะ (skill) ที่พนักงานคลังสินค้าควรมี

10. การสร้างทัศนะคติที่ดีกับพนักงานคลังสินค้า
- ทัศนะคติเกี่ยวกับงานคลังสินค้า
- ความรับผิดชอบของมูลค่าสินค้า
- การสร้างมาตรฐานจิตสำนึกงานบริการ
- ค่าตอบแทน สวัสดิการ

11. เทคนิคบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานคลังสินค้า

12. จุดที่ Stock Staff ไม่ควรพลาดในงานคลังสินค้านับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba