กฎหมายหลักทรัพย์ และ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและนักบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/5064

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 7,490 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


“กฎหมายหลักทรัพย์ และ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและนักบัญชี”


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ และ อาจารย์อารียา อนันต์วรรักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปสาระสำคัญของ พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    1.1 กฎหมายที่กำหนดหน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร และนักบัญชี “บริษัทจดทะเบียน” ในตลาดหลักทรัพย์
    1.2 ความรับผิดและโทษตามกฎหมาย
    1.3 ข้อควรระวังและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice)


2. ประเภทของหลักทรัพย์สำคัญ สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    2.1 หุ้น / Stock Dividend / Treasury Stock / PrivatePlacement
    2.2 REIT (Real Estate Investment Trust)
    2.3 ESOP (Employee Stock Option) / EJIP (Employee Joint Investment Program)

3. บทบาทหน้าที่ของบุคลากรสำคัญ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    3.1 Independent Director
    3.2 CFO
    3.3 Company Secretary

4. Case Study กรณีศึกษาการทำผิดกฎหมาย หลักทรัพย์และกฎหมายบริษัทมหาชน
    4.1 การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Requirement)
    4.2 การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)
    4.3 การปั่นหุ้น

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
อ.อารียา อนันต์วรรักษ์

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba