การจัดทำ ควบคุมเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ ตามระบบ ISO 9001:2015 (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/5214

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดทำ ควบคุมเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ

ตามระบบ ISO 9001:2015


(Documented Information and Controlling

Ref. ISO 9001:2015 Standard)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

• ความสำคัญของโครงสร้างของเอกสาร ระบบการควบคุม จัดเก็บ และทำลายเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึกที่ทุกหน่วยงานต้องจัดทำ
• จัดทำเอกสารได้ทั้งในรูปแบบการเขียนพรรณนาและการเขียน Flow Chart รวมถึงขั้นตอนในการอนุมัติเอกสาร
• สามารถออกแบบวิธีการควบคุมเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO

วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบคุณภาพ ISO

หัวข้อสัมมนา

1. โครงสร้างของระบบเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (คู่มือ ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติงาน เอกสารสนับสนุน)

2. ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ และการบันทึก

3. การเขียนระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารและบันทึกภายในแต่ละหน่วยงาน

4. การจัดทำเอกสาร ตามรูปแบบของเอกสาร
    4.1 การเขียนแบบพรรณนา
    4.2 การเขียนแบบ Flow Chart
     - Workshop : การเขียนเอกสารแบบพรรณนาและการเขียน Flow Chart

5. ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร
    5.1 การควบคุมการแจกจ่าย
    5.2 การควบคุมเอกสารจากภายนอก
    5.3 การควบคุมเอกสารภายใน
    5.4 การจัดการกับเอกสารที่ไม่ใช้งาน

6. การกำหนดวิธีการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพโดยระบบเอกสาร

7. ขั้นตอนการควบคุมบันทึก (บันทึกเอกสารและบันทึกไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)

8. วิธีการควบคุมการชี้บ่ง การจัดเก็บ และการป้องกันการนำออกมาใช้ตามระยะเวลาในการจัดเก็บ

9. การกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บและวิธีการจัดการเมื่อครบอายุการจัดเก็บบันทึก

10. เงื่อนไขการทำลายบันทึกเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ และบันทึก
     - Workshop : การออกแบบขั้นตอนการควบคุมบันทึก

11. สรุปประเด็น เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ

 
 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการบริหารคุณภาพ ISO

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba