กฎหมายหลักทรัพย์ และ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและนักบัญชี (อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/5064Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


“กฎหมายหลักทรัพย์ และ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและนักบัญชี” (อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี ไม่สามารถนับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ และ อาจารย์อารียา อนันต์วรรักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปสาระสำคัญของ พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    1.1 กฎหมายที่กำหนดหน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร และนักบัญชี “บริษัทจดทะเบียน” ในตลาดหลักทรัพย์
    1.2 ความรับผิดและโทษตามกฎหมาย
    1.3 ข้อควรระวังและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

2. ประเภทของหลักทรัพย์สำคัญ สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    2.1 หุ้น / Stock Dividend / Treasury Stock / PrivatePlacement
    2.2 REIT (Real Estate Investment Trust)
    2.3 ESOP (Employee Stock Option) / EJIP (Employee Joint Investment Program)

3. บทบาทหน้าที่ของบุคลากรสำคัญ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    3.1 Independent Director
    3.2 CFO
    3.3 Company Secretary

4. Case Study กรณีศึกษาการทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายบริษัทมหาชน
    4.1 การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Requirement)
    4.2 การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)
    4.3 การปั่นหุ้น

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
อ.อารียา อนันต์วรรักษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba