คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) หลักเกณฑ์และการขอรับรองภายใต้โครงการ T-VER (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/5231

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)

หลักเกณฑ์และการขอรับรองภายใต้โครงการ T-VER

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

• เข้าใจความแตกต่างของ Carbon Credit และ Carbon Footprint ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ


• ความสำคัญของโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (T-VER) การขึ้นทะเบียนและขอรับรองคาร์บอนเครดิต สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการต้องทราบ

• เรียนรู้การนำคาร์บอนเครดิตไปใช้ประโยชน์และตลาดซื้อขาย


วิทยากรโดย ดร.ปราณี หนูทองแก้ว และ คุณธรรมนูญ เตชะนา

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจ Carbon Credit และ Carbon Footprint

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER = Thailand Voluntary Emission Reduction Program)
    - ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ T-VER
    - หน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถเข้าร่วมโครงการ T-VER ได้

3. ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ T-VER
    - การขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER
    - การขอรับรองคาร์บอนเครดิต

4. ตัวอย่างโครงการ T-VER

5. การนำคาร์บอนเครดิตไปใช้ประโยชน์

6. การจัดทำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER
    - เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD)
    - รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit Report)
    - วิธีการสมัครขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER

7. การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองคาร์บอนเครดิต
    - รายงานการติดตามประเมินผล (Monitoring Report: MR)
    - ตัวอย่างโครงการที่ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิต
    - วิธีการสมัครขอการรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตโครงการ T-VER

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ปราณี หนูทองแก้ว
ดร.ปราณี หนูทองแก้ว

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba