Update!!! กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม ปี 2567

รหัสหลักสูตร : 21/3433

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

Update!!! กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม ปี 2567

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
 
• หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมและเงินทดแทน ที่ นายจ้าง และ HR ต้องรู้
- สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง? แตกต่างกันระหว่างกฎหมายประกันสังคมและเงินทดแทน
- การปรับอัตราเงินสมทบ ปี 2567
• Update ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน ระเบียบข้อบังคับก่อนปฏิบัติจริง
  สำหรับใช้บริหารทรัพยากรมนุษย์ปี 2567
- ปรับขึ้น! ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ มีผล 1 ม.ค. 2567
- ประเด็นปัญหา...ที่ส่งผล กระทบกับนายจ้าง และสิทธิ ประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับ
 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


หัวข้อสัมมนา

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

1. ประเด็นปัญหา...กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปี 2567

 • ลักษณะงานใดบ้าง ที่สามารถทำงานนอกสถานประกอบกิจการได้ตามมาตรา 23/1
 • ประเด็นวันหยุด วันลา
  - หลักเกณฑ์ ประเภทวันลา ประเภทต่างๆ ใช้หลักเกณฑ์ใด? ในการแยกประเภท
  - ลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างประจำมีสิทธิเท่ากันหรือไม่
  - ลูกจ้างลาป่วย 1 วัน นายจ้างขอใบรับรองแพทย์ได้หรือไม่
 • ลูกจ้างปฏิเสธหนังสือเตือน นายจ้างควรทำอย่างไร
 • ประเด็นการคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างรายเดือน ลูกจ้างทำงานเป็นกะ
 • ประเด็นการบอกกล่าวล่วงหน้า นายจ้างต้องบอกลูกจ้างเมื่อไหร่ ?เพื่อให้มีผลเลิกจ้างและไม่ต้องจ่าย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า
 • การคำนวณค่าชดเชยตามกฎหมาย ค่าอะไรต้องนำมาคำนวณบ้าง ?

2. ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุลคล (HR) ต้องรู้

 • ปรับขึ้น! อัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ มีผล 1 ม.ค. 2567
 • การเกษียณอายุ

3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน

4. ถาม - ตอบ

กฎหมายประกันสังคม

1. แนวโน้มและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง กฎหมายประกันสังคมที่จะเกิดขึ้นในปี 2567

 • การปรับอัตราเงินสมทบปี 2567 และหลักเกณฑ์การปรับเงินสมทบจากฐานค่าจ้าง
 • ผลกระทบจากการปรับอัตราเงินสมทบปี 2567
 • การปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ หลักเกณฑ์ใหม่ “ขอเลือก ขอคืน ขอกู้”

2. ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม เพื่อนํามาปฏิบัติในปี 2567

 • หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข หรือสัดส่วนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่ 6)
 • การนำส่งเงินสมทบประกันสังคมทางอิเล็คทรอนิค
 • กรณีค่าคลอดบุตร ค่าตรวจครรภ์ค่าฝากครรภ์
 • อัตราเงินค่าทำศพ และเงินสงเคราะห์กรณีตาย

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการขอรับสิทธิประโยชน์กฎหมายประกันสังคม

 • กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย, กรณีคลอดบุตร, กรณีสงเคราะห์บุตร, กรณีทุพพลภาพ, กรณีตาย, กรณีว่างงาน
 • การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับสิทธิประโยชน


 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์สุจิตรา บุญชู

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba