Employee Engagement เทคนิคการสร้างและสำรวจความผูกพันเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีของพนักงานกับองค์กร (Employee Experience)

รหัสหลักสูตร : 21/7188

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร
Employee Engagement เทคนิคการสร้างและสำรวจความผูกพัน
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีของพนักงานกับองค์กร (Employee Experience)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 - แนวทางสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่ม Employee Experience
 - สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง เพิ่มความผูกพัน และรักษาพนักงานที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
 - การสร้างความผูกพันตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ตลอดระยะเวลาการทำงาน หรือถึงแม้จะไม่ได้ร่วมงานด้วยกันแล้ว
ก็ยังมีความประทับใจต่อองค์กร
 - Workshop: ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบสำรวจและการวางแผนเพื่อสร้าง Employee Engagement

 วิทยากร ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
 
หัวข้อสัมมนา
1. องค์กรกับการสร้าง Employee Engagement
    - Employee Engagement ในการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จ
    - วิธีการ รูปแบบ กลยุทธ์การสร้างความผูกพันในองค์กร
    - เพราะอะไร Employee Engagement ถึงสำคัญต่อตัวพนักงาน ทีมงาน และองค์กร

2. ความเชื่อมโยงของการสร้าง Employee Engagement เพื่อให้เกิด Employee Experience

3. สัญญาณเตือนเมื่อพนักงานหมดใจ: ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความผูกพันในองค์กร

4. บทบาทของผู้นำกับแนวทางการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อร่วมกันสร้าง Employee Engagement

5. ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อสร้างความผูกพันต่อทีมงานและองค์กร

6. ขั้นตอนการจัดทำแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement Survey)
    ขั้นที่ 1: การระบุปัญหาและการกำหนดเป้าหมายขององค์กร
    ขั้นที่ 2: การจัดทำแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน
    ขั้นที่ 3: การสรุปผลประเมินระดับความผูกพันของพนักงาน
    ขั้นที่ 4: การกำหนดแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อรักษาความผูกพันของพนักงาน

7. หลุมพรางจากการจัดทำ Employee Engagement ที่ไม่ประสบความสำเร็จ

8. Workshop - Employee Engagement Survey: การสร้างแบบสำรวจวัดระดับความผูกพัน
    - Engagement Implementation: การวางแผนจากผลสำรวจความผูกพันเพื่อสร้างเสริม
      Employee Experience ของการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีนานา ทางออกที่ 3 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba