การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จสำหรับหัวหน้างาน

รหัสหลักสูตร : 21/7201/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การเสริมสร้างภาวะผู้นำ และการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จ สำหรับหัวหน้างาน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

1. ความท้าทายของหัวหน้างานกับการทำงานในองค์กรยุคใหม่

2. การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior) เพื่อทำความเข้าใจการบริหารทีมงาน

3. ความแตกต่างระหว่างผู้นำและภาวะผู้นำ

4. คุณลักษณะของผู้นำ” : Leadership Traits (Workshop)

5. บทบาทหลักของการเป็นผู้นำ” (The Core Roles of Leadership)

 • การจุดประกายและพัฒนาศักยภาพของทีมงาน
 • การสร้างสัมพันธ์และเครือข่ายในการทำงาน
 • การบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมงาน
 • ความรับผิดและรับชอบในผลลัพธ์ของทีมงาน

6. ภาวะผู้นำกับแนวทางการบริหารและสนับสนุนทีมงานให้เติบโตเพื่อความสำเร็จขององค์กร

7. กลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน สู่การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
   (Teamwork Development Strategy)

 • การสร้างความตระหนักในบทบาทและหน้าที่
 • การสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายที่เห็นพ้องร่วมกัน
 • การสื่อสารภายในและการสร้างเครือข่ายของทีมงาน
 • กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและการทบทวนการปฏิบัติงาน

8. การบริหารจัดการปัญหาและความขัดแย้งที่อาจพบในทีมงาน (Conflict Management)

 • การขาดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อกัน
 • การกลัวความขัดแย้งและไม่อยากแสดงความเห็นต่าง
 • การหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • การไม่ใส่ใจกับเป้าหมายและผลลัพธ์ของทีม

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba