Case Studies ปัญหาการออกและใช้ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

รหัสหลักสูตร : 21/91128/03

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 642 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

Case Studies ปัญหาการออกและใช้ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

ระยะเวลาการอบรม
• เข้าใช้งานได้ 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าอบรม)

การนับชั่วโมง
• CPD : อื่นๆ 3 ชั่วโมง
• CPA : อื่นๆ 3 ชั่วโมง

หนังสือรับรอง
• อบรมจบรับหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที

เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 8 บทเรียน
• ความยาว 3 ชั่วโมง 9 นาที

แบบทดสอบ
• จำนวนข้อสอบ 15 ข้อ
• ได้รับคะแนน 9 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม
• มีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)

เอกสารประกอบการอบรม
• สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าวีดีโอการอบรม

อุปกรณ์การเข้าใช้งาน
• สามารถอบรมผ่าน PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 ระยะเวลา 14 นาที
เส้นทางการออกใบกำกับภาษี

บทที่ 2 ระยะเวลา 24 นาที
ความหมายของคำว่า “สินค้า” “ขาย” และ “บริการ”

บทที่ 3 ระยะเวลา 21 นาที
ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ในระบบ VAT ทางเดิน

บทที่ 4 ระยะเวลา 21 นาที
รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ

บทที่ 5 ระยะเวลา 28 นาที
การเก็บและรักษาเอกสารหลักฐาน

บทที่ 6 ระยะเวลา 54 นาที
กรณีศึกษาใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

บทที่ 7 ระยะเวลา 7 นาที
โทษใบกำกับภาษีปลอม และการลงรายจ่ายเท็จ

บทที่ 8 ระยะเวลา 54 นาที
ส่วนลดในการส่งเสริมการขาย
-ใบกำกับภาษี
-ใบลดหนี้ออกให้ลูกค้า
-ผู้ซื้อออกใบลดหนี้

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba