เจาะลึกปัญหาและแนวปฏิบัติบัญชีสินทรัพย์ การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2755

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

เจาะลึกปัญหาและแนวปฏิบัติบัญชีสินทรัพย์ การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

• การวางระบบการบริหารบัญชีสินทรัพย์และการวางระบบควบคุม
• การแยกค่าใช้จ่ายใดถือเป็นสินทรัพย์ที่ต้องคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
• การจำหน่ายสินทรัพย์ การทำลายสินทรัพย์และการบันทึกบัญชีขายสินทรัพย์ที่ยังหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. การวางระบบบัญชีสินทรัพย์และการควบคุม
   - การตั้งรหัสสินทรัพย์
   - การจัดทำบัตรสินทรัพย์
   - การตรวจนับสินทรัพย์
   - สินทรัพย์ที่มีราคาตํ่าแต่ปริมาณมาก
   - การโอนสินทรัพย์ระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท

2. มูลค่าของสินทรัพย์และการตีราคาสินทรัพย์
   - ราคาทุนของสินทรัพย์ประกอบด้วยอะไรบ้าง
   - การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
   - การได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระ การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
   - มูลค่าของสินทรัพย์การตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จากการซ่อมบำรุง ถือเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย
   - ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินตราต่างประเทศ
   - แนวปฏิบัติเมื่อเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์ และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

3. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นสินทรัพย์ที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาและหลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวนตามหลักบัญชี
   - ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม เพื่อซื้อสินทรัพย์
   - การนำสินทรัพย์เข้ามาใช้ในกิจการ
   - การจำหน่ายสินทรัพย์และการทำลายสินทรัพย์
   - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสินทรัพย์หรือเคลื่อนย้ายสินทรัพย์

4. การคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ
   - หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี กรณีการคิดค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอ ด้วยวิธีเส้นตรงตามมาตรฐานการบัญชี
   - การบันทึกบัญชี ขายสินทรัพย์ที่ยังหักค่าเสื่อมราคาไม่หมด
   - การวัดมูลค่าในการคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ใหม่
   - การสิ้นสุดการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
   - การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
   - การคิดค่าเสื่อมราคารวมเป็นกลุ่ม

5. หลักเกณฑ์การพิจารณารายจ่ายของกิจการจากต้นทุนสินทรัพย์

6. หลักเกณฑ์การลงบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม

7. การบันทึกบัญชีการแยกส่วนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba