Excel for HR เทคนิคการใช้ Excel สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

รหัสหลักสูตร : 21/7120

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Excel for HR  เทคนิคการใช้ Excel สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

        ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เทคโนโลยีหรือไอที มีบทบาทสำคัญมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์เฉพาะงาน MS Excel เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปและเอนกประสงค์ 
ซึ่งมีใช้กันอยู่แทบจะทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความคุ้นเคย

         แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ใช้อีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อคน HR ยุคใหม่  ได้เห็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ MS Excel แบบมืออาชีพ  การสร้างเงื่อนไขการคำนวณแบบต่างๆ  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามฟังก์ชันของงาน HR แบบอัตโนมัติ  ลดเวลาและความผิดพลาดในการทำงาน  โดยการฝึกปฏิบัติจริงกับไฟล์ตัวอย่างลักษณะต่างๆ  ภายใต้การแนะนำของวิทยากรและทีมงาน


วิทยากรโดย อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

หัวข้อสัมมนา

 1. คุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม Excel
  • การกรอกข้อมูลที่ถูกต้องตามประเภทข้อมูล (Data type)
  • การจัดรูปแบบเซลล์ (Format cells)
  • ลำดับการคำนวณใน Excel
 2. หลักการเขียนสูตรคำนวณ Excel
  • การอ้างอิงเซลล์ (Cell Reference)
  • การอ้างอิงข้ามชีท
  • การตั้งชื่อช่วงข้อมูล (Range name)
  • เทคนิคการทำงานกับ Excel แบบมืออาชีพ
 3. การออกแบบฐานข้อมูลพนักงานและทะเบียนประวัติ
 4. แนะนำฟังก์ชัน Excel ที่จำเป็นสำหรับงาน HR
 5. การสรุปข้อมูลแบบมีเงื่อนไขด้วย COUNTIFS และ SUMIFS
 6. การคำนวณเกี่ยวกับวันที่และเวลา (Date & Time)
  • การแจ้งเตือนวันครบกำหนดทดลองงาน
  • การคำนวณหาอายุและอายุงาน ด้วยฟังก์ชัน DATEDIF และ YEARFRAC
  • การคำนวณหาวันลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน
  • การคำนวณเวลาเข้างาน มาสาย กลับก่อน
  • การคำนวณหาชั่วโมงทำงานล่วงเวลา และค่าล่วงเวลา
   ฯลฯ 
 7. การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วย VLOOKUP หรือ XLOOKUP
  เช่น การกรอกข้อมูลเฉพาะเพื่อค้นหาข้อมูลของพนักงานทั้งหมด ฯลฯ 
 8. การทำงานกับแบบฟอร์มเอกสาร HR ที่สามารถใช้ Excel ในการจัดทำได้อย่างมืออาชีพ
  • การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับแบบฟอร์ม
  • ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
  • ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองการทำงาน
  • ตัวอย่างแบบฟอร์มใบประกาศและการทำ Mail merge
 9. ถาม-ตอบปัญหาจากการใช้งาน
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีนานา ทางออกที่ 3 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba