การออกแบบและวางแผนกระบวนการปฏิบัติงานแบบมุ่งวัตถุประสงค์ (ZOPP Technique Process Planning) (หลักสูตรใหม่ 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/5234

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการออกแบบและวางแผนกระบวนการปฏิบัติงานแบบมุ่งวัตถุประสงค์
(ZOPP Technique Process Planning)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


• กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและบรรลุตามวัตถุประสงค์มากขึ้น
• ใช้เครื่องมือที่กำหนดให้ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานแบบมุ่งวัตถุประสงค์ได้อย่างเป็นระบบ
• สามารถกำหนดวัตถุประสงค์การวางแผน กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดได้

 

วิทยากรโดย ดร.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส


หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจ ZOPP Technique เพื่อการวางแผนการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความจำเป็นและประโยชน์ของการวางแผนการปฏิบัติงานแบบมุ่งวัตถุประสงค์
3. ขั้นตอนการดำเนินการ ZOPP Technique (การวิเคราะห์, การวางแผน, การกำหนดแผนปฏิบัติงาน)
4. การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยใช้ Problem Tree
5. การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการและสร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้ Stakeholder Analysis
6. การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้ Logical Framework บนกระดาษแผ่นเดียว
   6.1 การเขียน Logical Framework อย่างเป็นระบบ 4 ขั้นตอน
     - คำสรุป (Narrative Summary – NS)
     - ตัวบ่งชี้ (Objectively Verifiable Indicators – OVI)
     - แหล่งข้อมูล / วิธีพิสูจน์ (Mean of Verifiable – MOV)
     - เงื่อนไขความสำเร็จ (Important Assumption – IA)
   6.2 ตัวอย่างการเขียน Logical Framework
7. Workshop : การวางแผนการปฏิบัติงานด้วย ZOPP Technique
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba