Japanese Workstyle Mastery: พัฒนาทักษะการทำงานด้วยศาสตร์สไตล์ญี่ปุ่น (หลักสูตรใหม่ 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/5233

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Japanese Workstyle Mastery

พัฒนาทักษะการทำงานด้วยศาสตร์สไตล์ญี่ปุ่น

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

• เรียนรู้แนวคิดในการสื่อสาร ปรับปรุงงาน แก้ปัญหาและตัดสินใจ และบริหารงานสไตล์ญี่ปุ่น
• นำหลักแนวคิดสไตลญี่ปุ่นมาปรับใช้ในแต่ละสถานการณ์การทำงาน
• ฝึกปฏิบัติการบริหารงานแบบ Kaizen และลดการสูญเปล่าจากการทำงานด้วย Muda, Mura, Muri

วิทยากรโดย อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

หัวข้อสัมมนา
1. ความสำคัญของการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น กับการปรับใช้ในการทำงาน
2. เริ่มต้นทุกวันทำงานด้วยแนวคิด ABC (Atarimea, Baka ninaru, Chanto suru)
3. เทคนิคการสื่อสารแบบ Ho-Ren-So (โฮเรนโซ)
    3.1 ความแตกต่างของ Ho-Ren-So (โฮเรนโซ) กับการสื่อสารแบบอื่นๆ
    3.2 Ho-Ren-So (โฮเรนโซ) เหมาะกับการสื่อสารแบบใด
    3.3 หลักสำคัญของการสื่อสารแบบ Ho-Ren-So (โฮเรนโซ)
4. กลยุทธ์การบริหารงานแบบ Kaizen (ไคเซ็น)
    4.1 แนวคิดและหลักการพื้นฐานในการปรับปรุงงานแบบ KAIZEN
    4.2 รูปแบบการคิดในการพัฒนางานแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ KAIZEN และการนำไปปรับใช้
5. Ikigai (อิคิไก) กับการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
6. แก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบ Nemawashi (เนะมาวาชิ)
7. รู้จริงในงานที่ทำด้วยวิถี Gemba
8. หลักการให้บริการแบบ Omotenashi (โอโมเตนาชิ)
    8.1 สร้างการให้ใจในการบริการด้วยเทคนิค Omotenashi
    8.2 ตัวอย่างการให้บริการแบบ Omotenashi
9. ลดการสูญเปล่าจากการทำงานด้วย Muda, Mura, Muri
    9.1 วิเคราะห์ความสูญเปล่า 8 ประการ ในการทำงาน (8 Wastes)
    9.2 หลักการลดต้นทุนด้วย “3MU’
10. Workshop พร้อมสรุปบทเรียน 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ไมตรี บุญขันธ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba