การบริหารงานอำนวยการ งานธุรการ และงานระบบเอกสารภายในองค์กร

รหัสหลักสูตร : 21/3325

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 

การจัดการงานธุรการ งานอำนวยการ และงานระบบเอกสารภายในองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


วิทยากรโดย  อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของงานธุรการกับบทบาทกองกำลังสนับสนุนที่องค์กรต้องการ
   - บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่องาน
   - การสร้างทัศนคติมุมมองเชิงบวกในการปฏิบัติงาน
   - Skill สำคัญที่ธุรการต้องมี
   - การปรับบุคลิกภาพที่ดีในการทำงา

2. หลักการทำงานการสนับสนุนงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ
   - ปัญหาการทำงาน และแนวทางการปรับปรุงระบบการทำงานให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน
  - การสร้างความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
  - การปลูกฝังบุคลากรให้เห็นความสำคัญในส่วนของงานธุรการ
  - การลดต้นทุนและทรัพยากรในการทำงาน
  - การลดขั้นตอนการทำงาน

3. การจัดระเบียบและให้ความสำคัญของงานธุรการ

4. การสร้างรูปแบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
  - การติดต่อและการประสานงานภายใน- ภานนอก องค์กร
  - เทคนิคการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร - ภายนอกองค์กร 
  - ทักษะของการสื่อสารที่จำเป็นที่ต้องมี
  - การติดตามงาน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - การสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

5. Upskill & reskill เพื่อพัฒนาพนักงานธุรการ

6. การนำเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ

7. การจัดการบริหารระบบภายในขององค์กรที่ดี
  - การเตรียมแผนการสอนงานการจัดการแผนระยะเวลาการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
   -การลดช่องว่างระหว่าง Generation ของการทำงาน
  - การสร้างความคิดเชิงบวกในการปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันตนเองให้ก้าวหน้า   

8. การสรุปปัญหาจากการปฏิบัติงานพร้อมแนวทางการแก้ไข

9. การสรุปรายงานการปฏิบัติงานรายบุคคล และภาพรวมของส่วนงานธุรการ

10. การวางเป้าหมายการเติบโตการทำงานในสายงานธุรการในอนาคตนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีนานา ทางออกที่ 3 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba