การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ : เรื่อง ระบบปฏิบัติการรับ จ่าย จัดเก็บ

รหัสหลักสูตร : 21/94215/03

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ : เรื่อง ระบบปฏิบัติการรับ จ่าย จัดเก็บ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหา 7 บทเรียน
• ความยาว 2 ชั่วโมง 30 นาที

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน(นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าเรียน)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือผ่านการอบรมได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

วิทยากรโดย อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

หัวข้อสัมมนา

บทที่ 1 รับสินค้า Receiving
        - ใคร? คือผู้มีหน้าที่ในการรับสินค้าเข้าคลังโดยตรง
        - การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจรับสินค้าเข้าคลัง
        - การจัดการสินค้าในคลังสินค้าในกรณีต่างๆ
        - การวางแผนและจัดทำแผนงานการรับสินค้าเข้าคลัง
        - ขั้นตอน กระบวนการในการตรวจรับสินค้า การทำรายงานการรับเข้าสินค้า (Update Receiving)

บทที่ 2 จ่ายสินค้า : Pick order
        - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายสินค้า มีอะไรบ้าง? และสำคัญอย่างไร?
        - การหยิบสินค้าภายในคลัง เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ ความถูกต้องตามหลักฐานการจ่าย
        - วิธีการบันทึกการจ่ายของออก Issued Update และวิธีปฏิบัติเมื่อมีการเบิกของ ขณะมีการตรวจนับสินค้า
ต้องจ่ายของอย่างไร?
        - SKU : Stock Keeping Unit คืออะไรและเกี่ยวข้องกับ การรับ-จ่ายสินค้า อย่างไร?
        - เทคนิคการแก้ปัญหา กรณีการจ่ายสินค้า ผิดSpec ผิดSKU ฯลฯ

บทที่ 3 จัดเก็บสินค้า : Storage
        - แนวคิด และวิธีการแบ่งพื้นที่ (Zone) ในการจัดเก็บ
        - การจัดเก็บสินค้าที่มีเวลาในการขาย มีการหมดอายุ (FIFO LIFO FEFO)
        - การหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับของ
        - การกำหนดรหัสที่ใช้ในการวางสินค้า (Location)
        - เทคนิคและข้อควรพิจารณาในการกำหนดจุดวางสินค้า

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba