สรุปประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญสำหรับผู้ทำบัญชี พร้อมแนวปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์บัญชีล่าสุด

รหัสหลักสูตร : 23/4106

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,177 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สรุปประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญสำหรับผู้ทำบัญชี
พร้อมเเนวปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์บัญชีล่าสุด

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

บรรยายโดย  :   อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปประเด็นเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี

    - ด้านมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  Update มาตรฐานที่มีการเปลี่ยนแปลง          (ปรับปรุงล่าสุด)
    - เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการบันทึกบัญชี เอกสารรายรับ รายจ่าย เอกสารใดที่ต้องใช้ประกอบการบันทึก
      บัญชี และหากไม่ครบต้องทำอย่างไร

2. สรุปประเด็นเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน

   - การวางระบบบัญชีของธุรกิจ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   - การควบคุมภายในที่จำเป็น หลักการและสิ่งที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบและควรปฏิบัติ

3. สรุปประเด็นเกี่ยวกับจัดทำบัญชีสินทรัพย์

    - ด้านบัญชีคุมสินค้า การจัดทำ Stock card ให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
      เรื่อง สินค้าคงเหลือ

    - การจัดทำบัญชีเจ้าหนี้ และลูกหนี้ และวิธีการบันทึกบัญชี
    - ด้านทรัพย์สิน หลักการและวิธีการคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

4. สรุปประเด็นเกี่ยวกับจัดทำบัญชีต้นทุน

    - ต้นทุน การบันทึกบัญชี และวิธีการคำนวณ

5. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมเดอะควอเตอร์ หัวลำโพง
23, 34-35 ถนน ตรีมิตร แขวง ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100
โทรศัพท์ :
023441699
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีหัวลำโพง ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba