เทคนิคการจัดทำและนำเสนองบกระแสเงินสด สำหรับผู้ทำบัญชี (หลักสูตรใหม่ 2567)

รหัสหลักสูตร : 23/04180P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,819 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการจัดทำและนำเสนองบกระแสเงินสดสำหรับผู้ทำบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

บรรยายโดย อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปประเด็นสำคัญการจัดทำงบกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7

    1.1 ประโยชน์ในการจัดทำงบกระแสเงินสด

    1.2 คำจำกัดความ การแยกประเภทของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

    1.3 รายการค้ากับการจัดประเภทกิจกรรมของกระแสเงินสด

          - รายการค้าที่กระทบกิจกรรมของกระแสเงินสดเพียงกิจกรรมเดียว

          - รายการค้าที่กระทบกิจกรรมของกระแสเงินสดหลายกิจกรรม

          - รายการค้าที่ไม่กระทบกิจกรรมของกระแสเงินสด

2. วิธีการแสดง กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานพร้อมตัวอย่าง

    -  วิธีทางตรง

    -  วิธีทางอ้อม

3. การเตรียมข้อมูลเบื้องต้นและการปรับปรุงผังบัญชีสำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสด

4. ขั้นตอนและวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด พร้อมตัวอย่างการคำนวณ

5. การเปิดเผยรายการ วิธีการประเมินสภาพคล่องและความสามารถจากงบกระแสเงินสด

    - การเปิดเผยรายการ

    - การประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสด

    - การประเมินความสามารถในการทำกำไรจากงบกระแสเงินสด

    - การประเมินความสามารถในการขยายกิจการจากงบกระแสเงินสด

6. การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการจัดทำงบกระแสเงินสด

7. เทคนิคการนำเสนอข้อมูลจากการจัดทำงบกระแสเงินสด

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีบางยี่ขัน ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 900 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba