Transfer Pricing Audit หลักเกณฑ์การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร

รหัสหลักสูตร : 21/8326/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 7,490 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรTransfer Pricing Audit
หลักเกณฑ์การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
  • การตรวจสอบ Transfer Pricing ในปี 2567
  • ประเด็นการตรวจสอบ Disclosure Form ของสรรพากร
  • ประเด็นการถูกปรับกรณีไม่ยื่น Disclosure Form/ไม่รู้ตัวว่าต้องยื่น


วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบราคาโอน Transfer Pricing

หัวข้อสัมมนา

1. การตรวจสอบ Transfer Pricing ในปี 2567

2. ราคาโอน Transfer Pricing ตามความหมายของประมวลรัษฎากร

3. นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันที่มักจะถูกตรวจสอบ เกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน
- การถือหุ้น 50% สรรพากรมองอย่างไร
- การถือหุ้นทางตรงกับทางอ้อมสรรพากรจะนำมานับรวมกันเพื่อถือว่าถึง 50 % หรือไม่
- การควบคุมที่สรรพากรจะมองว่าเป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

4. ประเด็นที่สรรพากรมักตรวจสอบ การกำหนดราคา Transfer Pricing ทั้งที่เป็นกิจการในไทยและระหว่างประเทศ
- การตั้งบริษัทในเขตปลอดภาษี Tax Havens
- การปรับโครงสร้างธุรกิจ Business Restructuring
- การกำหนดราคาที่แตกต่างกันระหว่าง BOI กับ Non BOI
- กำหนดราคาที่แตกต่างกันระหว่างช่วงเวลา Tax Holiday และหลัง Tax Holiday
- การตั้งราคาแตกต่างจากกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
- การขายสินค้าที่เรียกเก็บหรือถูกเรียกเก็บจากบริษัทแม่ สูงหรือต่ำกว่าราคาตลาด
- การจ่ายเงินค่าบริการแทนบริษัทในเครือแล้วเรียกเก็บคืน
- จ่ายค่าที่ปรึกษาให้กรรมการ
- เงินเดือนกรรมการที่จ่ายให้กับบริษัทแม่
- จ่ายค่า Management Fee
- การให้กู้ยืมโดยติดดอกเบี้ยสูงหรือต่ำกว่าบริษัททั่วไป
- การจ่ายเงินปันผล/ส่วนแบ่งกำไรไปให้บริษัทแม่
- การโอนสินค้าแทนการชำระหนี้
- การจ่ายค่าเช่าระหว่างกัน
- ประเด็นการจ่าย Cost Sharing ระหว่างกัน
- มี Cost Allocation มาจากต่างประเทศ
- กรณีจ่ายค่าสินค้าหรือบริการสูงกว่าบริษัททั่ว ๆไปส่วนต่างสรรพากรจะมองเป็น Deemed Dividend หรือไม่

5. ประเด็นการจ่ายค่าสิทธิหรือทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่สรรพากรมักเพ่งเล็งเกี่ยวกับการทำ Transfer Pricing
- Trademark/Trade name/Brand name
- เครื่องหมายรับรอง (Certification marks)
- Brand development
- Human capital
- Advertising agreements
- การจ่ายค่า Franchise
- Customer relationship/Customer lists/Customer satisfaction/Customer loyalty
- การจ่ายสิทธิในการผลิตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
- การจ่ายค่าสิทธิในการขายสินค้าในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว
- การจ่ายค่าใช้ข้อมูล Data bases ให้แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
- การจ่ายค่า Designs
- จ่ายค่าใช้ Softwares
- การจ่ายค่า Copyright protection

6. ขั้นตอนและกระบวนการหาช่วงราคาตลาด Benchmarking ของผู้ประกอบการ
- หลักการเปรียบเทียบของสรรพากร
- วิธีการกำหนดราคาโอนของบริษัท

7. แนวทางการแก้ไขเมื่อสรรพากรให้ปรับรายได้และรายจ่าย
- กรณีสรรพากรให้ปรับรายจ่ายที่สูงกว่าความเป็นจริงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงจะมีผลกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
- การให้กู้ยืมที่สรรพากรไม่ยอมรับในอัตราที่สูงหรือต่ำไปจะกระทบกับภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
- กรณีสรรพากรให้บริษัทในไทยปรับรายจ่ายและรายได้ บริษัทแม่ที่ต่างประเทศสามารถปรับได้ด้วยหรือไม่

8. ประเด็นการตรวจสอบ Disclosure Form ของสรรพากร
- ถูกปรับกรณีไม่ยื่น Disclosure Form/ไม่รู้ตัวว่าต้องยื่น

9. กิจการขนาดใหญ่มักจะถูกตรวจสอบเรื่องราคาโอนจริงหรือไม่

10. การจัดทำข้อตกลงการกำหนดราคาเป็นการล่วงหน้า (Advanced Pricing Arrangement : APA) สรรพากรจะยังตรวจสอบหรือไม่
- ข้อดีของการทำข้อตกลง
- เอกสารที่ต้องเตรียม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba